Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treballadors de l'establiment / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Homes     Dones     Total
10 i menys 295,2 357,6 652,8
Més de 10 1.216,9 790,1 2.007,1
Total 1.512,1 1.147,8 2.659,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles