Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treballadors de l'establiment / Grups d'edat
Catalunya. 1999
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
10 i menys 124,8 404,1 50,5 579,5
Més de 10 205,6 1.209,0 118,4 1.533,0
Total 330,4 1.613,1 168,9 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles