Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 24 anys 330,4
De 25 a 34 anys 689,5
De 35 a 44 anys 537,5
De 45 a 54 anys 386,1
De 55 anys i més 168,9
Total 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles