Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 1999
    Valor
Assalariats del sector privat 1.848,2
Assalariats del sector públic 264,3
Total 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles