Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps en l'ocupació actual / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 370,0 302,8 672,9
D'1 a 3 anys 150,7 106,6 257,3
3 anys i més 733,0 449,3 1.182,3
Total 1.253,7 858,8 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles