Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Assalariats del sector privat 1.107,3 980,9 2.088,2
Assalariats del sector públic 145,2 255,3 400,5
Total 1.252,5 1.236,2 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles