Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic / Estat civil
Catalunya. 1999
   Casats  No casats     Total
Assalariats del sector privat 1.095,6 752,6 1.848,2
Assalariats del sector públic 179,6 84,7 264,3
Total 1.275,2 837,3 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles