Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Indefinit 919,8 575,2 1.495,0
Temporal 333,9 283,6 617,6
Total 1.253,7 858,8 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles