Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1999
  P. principal   P. no principal     Total
Indefinit 772,6 722,4 1.495,0
Temporal 149,4 468,1 617,6
Total 922,0 1.190,5 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles