Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 246,6 215,5 462,1
D'1 a 3 anys 230,9 164,8 395,7
3 anys i més 776,2 478,5 1.254,7
Total 1.253,7 858,8 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles