Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 192,7 170,9 363,6
D'1 a 3 anys 166,3 161,4 327,7
3 anys i més 893,5 903,9 1.797,4
Total 1.252,5 1.236,2 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles