Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Barcelona. 1r trimestre del 2020
    Valor
Homes 2.237,7
Dones 2.419,0
Total 4.656,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.