Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
Agricultura 8,4 6,5 20,4 12,2 47,5
Indústria 438,0 61,5 23,9 59,0 582,5
Construcció 129,7 23,1 12,8 18,7 184,3
Serveis 1.811,1 233,6 133,3 235,3 2.413,3
Total 2.387,2 324,8 190,3 325,2 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.