Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Lleida. 2008
    Valor
Agricultura 18,0
Indústria 35,3
Construcció 28,7
Serveis 126,2
Total 208,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.