Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 2018
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 12,5 652,7 665,2
De 25 a 34 anys 252,1 605,4 857,6
De 35 a 44 anys 712,7 505,0 1.217,8
De 45 a 54 anys 768,7 392,8 1.161,6
De 55 a 64 anys 656,3 264,1 920,3
De 65 anys i més 836,5 540,3 1.376,8
Total 3.238,9 2.960,4 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.