Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  Analf. i
primària
  Secundària
1a. etapa
  Secundària
2a. etapa
  Superior  
   Total
De 16 a 24 anys 21,3 279,6 257,5 106,9 665,2
De 25 a 34 anys 51,2 215,6 167,8 422,9 857,6
De 35 a 44 anys 99,2 277,5 254,4 586,7 1.217,8
De 45 a 54 anys 92,3 337,2 288,0 444,0 1.161,6
De 55 anys i més 1.036,5 554,3 285,7 420,6 2.297,1
Total 1.300,6 1.664,1 1.253,4 1.981,0 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.