Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Cursa o no estudis
Catalunya. 2018
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Cursa estudis 438,9 327,3 61,0 827,2
No cursa estudis 226,3 2.909,6 2.236,1 5.372,0
Total 665,2 3.236,9 2.297,1 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.