Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Estat civil / Grups d'edat
Catalunya. 1999
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 34,9 792,7 827,5
De 25 a 34 anys 544,5 476,7 1.021,2
De 35 a 44 anys 746,8 164,2 911,0
De 45 a 54 anys 686,1 113,7 799,8
De 55 a 64 anys 535,5 101,2 636,7
De 65 anys i més 630,3 401,8 1.032,1
Total 3.178,2 2.050,2 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.