Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.916,5 1.939,1 3.855,6
Zona est 73,2 90,6 163,8
Zona nord 53,3 56,3 109,6
Zona centre 168,4 180,6 349,0
Zona sud 267,0 339,3 606,3
Estranger 587,7 646,0 1.233,7
Total 3.066,2 3.251,9 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.