Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Situació professional
Catalunya. 2018
  Assalar.   No assal.   No cl.     Total
De 16 a 24 anys 234,6 13,6 44,4 292,5
De 25 a 44 anys 1.566,6 214,7 82,8 1.864,1
De 45 a 54 anys 791,1 174,9 58,5 1.024,6
De 55 anys i més 438,8 132,7 45,9 617,4
Total 3.031,2 535,8 231,6 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.