Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 6,7 285,9 292,5
De 25 a 34 anys 32,7 728,1 760,8
De 35 a 44 anys 72,4 1.030,9 1.103,3
De 45 a 54 anys 64,5 960,0 1.024,6
De 55 anys i més 80,8 536,6 617,4
Total 257,1 3.541,5 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.