Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 2019
    Valor
Directors i gerents 96,5
Professionals científics i intel·lectuals 570,1
Tècnics i professionals de suport 355,9
Empleats oficina, comptables i administratius 420,1
Treballadors restauració, personals i venedors 568,0
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 20,4
Artesans, treballadors indústries i construcció 298,1
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 244,1
Ocupacions elementals 344,5
Ocupacions militars 1,2
Total 2.918,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles