Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Cap ocupat 589,7
Un ocupat 697,3
Dos ocupats 671,5
Tres ocupats i més 192,3
Total 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.