Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assalariats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Cap assalariat 799,5
Un assalariat 698,0
Dos assalariats 523,7
Tres assalariats i més 129,6
Total 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.