Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assal. amb contr. temporal que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Cap assalariat temporal 1.651,0
Un assalariat temporal 404,5
Dos assalariats temporals 82,4
Tres assalariats temporals i més 13,1
Total 2.150,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.