Skip to main content

70010 — Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general, en general

  Dirigeix, en una fàbrica o una empresa industrial, d'acord amb les instruccions del director general o el director de producció, les activitats d'una secció o d'una unitat de producció, i controla i coordina les feines del personal que té assignat. Estudia el programa de producció i calcula les necessitatsde mà d'obra; interpreta les especificacions, els plànols i les comandes de fabricació i organitza el cicle de les operacions; calcula les necessitats i fa les comandes del material; estudia i adapta els mètodes de treball per al rendiment òptim i distribueix el personal; coordina les activitats de la seva unitat amb les d'altres seccions de fabricació de l'empresa; analitza i resol els problemes tècnics de la feina; explica als treballadors les directrius de l'empresa i fa complir les normes de seguretat laboral; vigila i coordina les activitats dels encarregats i els capatassos que estiguin sota les seves ordres, i fa recomanacions i informa de qüestions de personal, com ara ascensos, trasllats o mesures disciplinàries.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7010 Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcció 2
  7020 Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis 2
  7030 Encarregats de pintors, empaperadors i similars 2
  7310 Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors d'estructures metàl·liques i similars 2
  7320 Caps de taller de vehicles de motor 2
  7331 Caps de taller de màquines agrícoles i industrials 3
  7332 Caps de taller de motors d'avió 2
  7340 Caps d'equip de mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics 2
  7410 Encarregats i capatassos de la mineria 2
  8010 Encarregats d'instal·lacions mineres 2
  8020 Encarregats d'instal·lacions de processament de metalls 2
  8030 Encarregats de taller de vidrieria, ceràmica i similars 2
  8040 Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper 2
  8050 Caps d'equip d'instal·lacions de tractament químic 2
  8060 Caps d'equip d'instal·lacions de producció d'energia i similars 2
  8070 Caps d'equip d'operadors de robots industrials 3
  8210 Encarregats d'operadors de màquines de treballar metalls 2
  8220 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes químics 2
  8230 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i material plàstic 2
  8240 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de fusta 2
  8250 Caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de paper 3
  8260 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i cuir 2
  8270 Encarregats d'operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac 2
  8280 Encarregats de muntadors 2
  8520 Encarregats d'operadors de maquinària de moviment de terres i materials 2