Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets 41,5 38,0 79,5
Estudis primaris incomplets 159,0 109,6 268,6
Estudis primaris complets 425,4 360,9 786,3
Educació secundària 1a. etapa 848,0 1.011,7 1.859,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 304,0 466,0 770,1
Formació professional de grau mitjà 229,9 260,8 490,7
Formació professional de grau superior 331,1 326,5 657,6
Educació superior universitària 719,9 689,6 1.409,5
Total 3.058,9 3.263,2 6.322,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.