Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  Analf. i
primària
  Secundària
1a. etapa
  Secundària
2a. etapa
  Superior  
   Total
De 16 a 24 anys 16,0 306,8 282,9 102,1 707,8
De 25 a 34 anys 51,3 211,5 156,0 455,3 874,1
De 35 a 44 anys 92,7 298,2 241,1 540,2 1.172,2
De 45 a 54 anys 75,4 370,7 264,9 484,8 1.195,7
De 55 anys i més 940,4 648,5 315,5 463,9 2.368,2
Total 1.175,7 1.835,7 1.260,4 2.046,3 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.