Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Analfabets 25,2 57,1 82,3
Estudis primaris incomplets 109,4 172,2 281,5
Estudis primaris complets 358,4 453,5 811,9
Educació secundària 1a. etapa 976,4 859,3 1.835,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 374,4 406,7 781,1
Formació professional de grau mitjà 245,6 233,7 479,3
Formació professional de grau superior 364,6 271,3 635,8
Educació superior universitària 612,3 798,2 1.410,5
Total 3.066,2 3.251,9 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.