Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic / Estat civil
Catalunya. 2n trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Assalariats del sector privat 1.137,7 1.141,6 2.279,3
Assalariats del sector públic 239,6 192,1 431,7
Total 1.377,3 1.333,7 2.711,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles