Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Assalariats del sector privat 1.288,0 1.177,4 2.465,4
Assalariats del sector públic 178,1 271,5 449,5
Total 1.466,1 1.448,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles