Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Hores treballades / Tipus de contracte
Catalunya. 2n trimestre del 2020
 Indefinit  Temporal     Total
Menys de 35 hores setmanals 987,6 259,9 1.247,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.068,4 217,4 1.285,8
45 hores setmanals i més 95,8 14,1 109,9
Total 2.201,8 509,2 2.711,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles