Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets 25,9 59,5 85,4
Estudis primaris incomplets 109,5 173,8 283,3
Estudis primaris complets 378,3 472,8 851,2
Educació secundària 1a. etapa 933,4 788,7 1.722,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 382,1 419,2 801,3
Formació professional de grau mitjà 234,0 237,8 471,8
Formació professional de grau superior 351,9 273,8 625,7
Educació superior universitària 632,5 809,0 1.441,5
Total 3.047,6 3.234,6 6.282,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.