Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Sexe
Catalunya. 2010
    Homes     Dones     Total
Empresaris i cooperativistes 352,6 157,6 510,3
Ajudes familiars 6,8 10,1 16,8
Assalariats 1.608,3 1.446,9 3.055,2
Altres 1,0 0,7 1,7
No classificables 202,2 159,7 361,9
Total 2.170,9 1.774,9 3.945,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.