Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Grups d'edat
Catalunya. 2010
  Assalar.   No assal.   No cl.     Total
De 16 a 24 anys 261,5 9,4 79,6 350,5
De 25 a 44 anys 1.814,9 247,9 174,7 2.237,5
De 45 a 54 anys 660,7 142,5 66,7 869,8
De 55 anys i més 318,0 128,9 41,0 487,9
Total 3.055,2 528,7 361,9 3.945,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.