Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps en l'ocupació actual / Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Indefinit  Temporal     Total
11 mesos i menys 120,1 366,3 486,4
1 any i més 1.899,2 103,1 2.002,3
Total 2.019,3 469,4 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles