Skip to main content

Índex de taules: Principals resultats. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 210 198 209
Persones ocupades 3.656 3.432 3.484
Ingressos d'explotació 4.498.276 5.705.441 6.706.609
Volum de negoci 4.318.988 5.508.548 6.496.589
Vendes netes de productes 3.646.963 4.614.567 5.377.715
Vendes netes de mercaderies 607.386 795.451 1.008.093
Prestacions de serveis 64.639 98.530 110.780
Treballs realitzats per a l'actiu 12.840 24.184 19.164
Subvencions a l'explotació 14.991 11.844 14.971
Resta d'ingressos d'explotació 151.457 160.865 175.886
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 139.762 34.987 53.455
Variació existències productes acabats i en curs 42.641 17.182 15.982
Despeses d'explotació 4.333.974 5.457.865 6.470.637
Consum de mercaderies 577.998 774.368 991.806
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.751.042 3.680.804 4.415.301
Treballs realitzats per altres empreses 11.957 14.660 27.210
Despeses de personal 216.954 190.651 196.589
Sous i salaris 165.480 142.672 147.516
Càrregues socials i altres despeses de personal 51.474 47.979 49.073
Despeses en serveis exteriors 511.670 550.498 611.842
Dotacions per a amortitzacions 157.684 162.961 169.383
Resta de despeses d'explotació 106.669 83.923 58.506
Inversió bruta en actius materials 221.249 167.428 157.785
Inversió bruta en actius intangibles 8.936 1.979 6.232
Resultat de l'exercici 168.557 240.418 208.988
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries càrnies Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 685 663 682
Persones ocupades 33.816 35.400 36.658
Ingressos d'explotació 8.488.975 9.277.618 9.581.446
Volum de negoci 8.452.239 9.243.333 9.526.702
Vendes netes de productes 7.298.719 7.857.502 8.004.910
Vendes netes de mercaderies 525.617 747.357 854.263
Prestacions de serveis 627.903 638.475 667.528
Treballs realitzats per a l'actiu 3.715 3.055 9.894
Subvencions a l'explotació 11.181 6.206 7.020
Resta d'ingressos d'explotació 21.839 25.023 37.830
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -11.603 -31.589 19.744
Variació existències productes acabats i en curs 37.954 32.169 43.785
Despeses d'explotació 8.243.463 9.043.324 9.393.673
Consum de mercaderies 521.275 725.538 825.836
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.324.099 5.715.565 5.716.162
Treballs realitzats per altres empreses 365.725 416.278 482.426
Despeses de personal 906.186 937.553 1.106.164
Sous i salaris 733.631 756.379 887.670
Càrregues socials i altres despeses de personal 172.554 181.174 218.494
Despeses en serveis exteriors 921.706 1.018.982 966.713
Dotacions per a amortitzacions 170.535 175.416 184.664
Resta de despeses d'explotació 33.937 53.993 111.708
Inversió bruta en actius materials 245.277 277.382 301.794
Inversió bruta en actius intangibles 5.597 9.290 4.901
Resultat de l'exercici 230.054 234.130 165.530
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 366 368 374
Persones ocupades 6.501 6.480 6.489
Ingressos d'explotació 3.544.935 3.590.330 3.624.580
Volum de negoci 3.507.017 3.550.532 3.576.146
Vendes netes de productes 2.644.633 2.658.629 2.385.461
Vendes netes de mercaderies 803.215 831.387 1.131.894
Prestacions de serveis 59.169 60.516 58.791
Treballs realitzats per a l'actiu 1.345 2.339 1.448
Subvencions a l'explotació 9.738 8.834 7.888
Resta d'ingressos d'explotació 26.835 28.625 39.098
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 22.773 43.223 -37.643
Variació existències productes acabats i en curs 5.568 14.642 2.664
Despeses d'explotació 3.454.070 3.524.339 3.511.280
Consum de mercaderies 715.390 724.415 847.737
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.077.068 2.125.934 1.976.609
Treballs realitzats per altres empreses 41.519 41.116 34.964
Despeses de personal 202.490 210.310 209.183
Sous i salaris 158.779 164.501 164.230
Càrregues socials i altres despeses de personal 43.711 45.809 44.954
Despeses en serveis exteriors 332.230 332.088 359.249
Dotacions per a amortitzacions 73.129 76.102 74.149
Resta de despeses d'explotació 12.244 14.374 9.388
Inversió bruta en actius materials 64.360 71.701 65.965
Inversió bruta en actius intangibles 2.189 2.069 3.448
Resultat de l'exercici 62.818 31.864 54.059
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 164 162 186
Persones ocupades 3.434 3.391 3.624
Ingressos d'explotació 906.074 930.974 1.070.139
Volum de negoci 888.647 908.304 1.039.959
Vendes netes de productes 826.087 833.133 995.621
Vendes netes de mercaderies 53.711 68.084 39.366
Prestacions de serveis 8.848 7.087 4.971
Treballs realitzats per a l'actiu 1.310 504 538
Subvencions a l'explotació 3.719 3.296 3.772
Resta d'ingressos d'explotació 12.398 18.870 25.870
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 923 -2.446 1.124
Variació existències productes acabats i en curs -5.034 667 1.607
Despeses d'explotació 888.134 939.093 1.032.297
Consum de mercaderies 37.162 54.895 48.875
Consum de primeres matèries i altres proveïments 467.051 474.778 548.629
Treballs realitzats per altres empreses 956 2.204 1.054
Despeses de personal 147.992 155.742 153.256
Sous i salaris 114.292 121.439 118.510
Càrregues socials i altres despeses de personal 33.700 34.303 34.746
Despeses en serveis exteriors 192.847 187.913 223.835
Dotacions per a amortitzacions 34.028 38.320 42.771
Resta de despeses d'explotació 8.098 25.241 13.878
Inversió bruta en actius materials 28.267 24.710 35.151
Inversió bruta en actius intangibles 1.959 1.008 2.172
Resultat de l'exercici 28.071 18.505 48.586
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 703 968 1.302
Persones ocupades 12.500 13.611 16.156
Ingressos d'explotació 1.700.966 1.803.258 2.084.998
Volum de negoci 1.673.499 1.775.921 2.059.249
Vendes netes de productes 1.555.068 1.677.216 1.961.065
Vendes netes de mercaderies 98.581 77.034 78.205
Prestacions de serveis 19.850 21.671 19.979
Treballs realitzats per a l'actiu 2.894 5.356 6.416
Subvencions a l'explotació 2.012 1.509 1.493
Resta d'ingressos d'explotació 22.560 20.471 17.840
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.459 6.422 6.371
Variació existències productes acabats i en curs -51 -1.590 -450
Despeses d'explotació 1.620.458 1.742.508 2.009.051
Consum de mercaderies 93.540 62.115 63.034
Consum de primeres matèries i altres proveïments 656.401 739.850 907.876
Treballs realitzats per altres empreses 19.874 4.498 635
Despeses de personal 335.450 370.909 423.155
Sous i salaris 259.549 288.597 330.547
Càrregues socials i altres despeses de personal 75.901 82.311 92.607
Despeses en serveis exteriors 436.985 446.706 505.582
Dotacions per a amortitzacions 81.804 88.330 94.874
Resta de despeses d'explotació -3.597 30.102 13.895
Inversió bruta en actius materials 75.190 63.325 102.982
Inversió bruta en actius intangibles 2.723 3.220 6.297
Resultat de l'exercici 88.046 65.195 41.521
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 143 156 173
Persones ocupades 7.357 7.387 7.473
Ingressos d'explotació 2.434.928 2.287.068 2.979.210
Volum de negoci 2.413.232 2.262.652 2.952.197
Vendes netes de productes 2.114.911 2.018.113 2.577.268
Vendes netes de mercaderies 275.981 224.592 349.888
Prestacions de serveis 22.340 19.946 25.041
Treballs realitzats per a l'actiu 2.289 3.094 1.823
Subvencions a l'explotació 1.682 454 751
Resta d'ingressos d'explotació 17.726 20.869 24.438
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 33.107 4.671 -12.604
Variació existències productes acabats i en curs 5.203 -351 7.704
Despeses d'explotació 2.311.497 2.202.427 2.766.661
Consum de mercaderies 203.466 176.685 291.077
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.169.839 1.125.369 1.340.631
Treballs realitzats per altres empreses 17.554 12.146 18.186
Despeses de personal 339.615 351.609 364.474
Sous i salaris 254.672 265.636 277.969
Càrregues socials i altres despeses de personal 84.943 85.972 86.506
Despeses en serveis exteriors 512.886 470.131 645.757
Dotacions per a amortitzacions 67.886 61.830 88.393
Resta de despeses d'explotació 251 4.656 18.142
Inversió bruta en actius materials 138.797 124.124 95.177
Inversió bruta en actius intangibles 3.226 4.337 1.754
Resultat de l'exercici 250.218 111.718 148.436
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 480 506 579
Persones ocupades 8.361 8.752 9.209
Ingressos d'explotació 2.608.658 2.767.764 2.826.357
Volum de negoci 2.583.769 2.738.288 2.787.919
Vendes netes de productes 2.318.371 2.457.230 2.470.677
Vendes netes de mercaderies 181.825 192.024 231.378
Prestacions de serveis 83.573 89.034 85.864
Treballs realitzats per a l'actiu 2.808 4.494 4.052
Subvencions a l'explotació 2.824 3.353 2.797
Resta d'ingressos d'explotació 19.256 21.628 31.589
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 11.657 20.610 28.881
Variació existències productes acabats i en curs 367 9.315 2.555
Despeses d'explotació 2.515.163 2.694.063 2.751.635
Consum de mercaderies 156.430 170.964 189.213
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.416.426 1.502.305 1.508.043
Treballs realitzats per altres empreses 175.756 199.235 196.101
Despeses de personal 282.641 299.253 327.650
Sous i salaris 223.173 234.968 257.538
Càrregues socials i altres despeses de personal 59.468 64.285 70.113
Despeses en serveis exteriors 410.262 428.756 431.105
Dotacions per a amortitzacions 71.389 78.460 84.371
Resta de despeses d'explotació 2.259 15.090 15.151
Inversió bruta en actius materials 97.335 139.953 92.988
Inversió bruta en actius intangibles 6.523 6.782 37.526
Resultat de l'exercici 89.226 80.536 69.945
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 162 162 203
Persones ocupades 3.371 3.416 3.742
Ingressos d'explotació 3.921.159 4.486.275 4.314.012
Volum de negoci 3.892.619 4.460.891 4.214.113
Vendes netes de productes 3.449.895 4.202.037 3.949.374
Vendes netes de mercaderies 383.650 203.949 203.430
Prestacions de serveis 59.074 54.905 61.310
Treballs realitzats per a l'actiu 10.856 10.179 12.101
Subvencions a l'explotació 5.091 2.003 3.499
Resta d'ingressos d'explotació 12.593 13.202 84.299
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -4.160 23.361 27.464
Variació existències productes acabats i en curs 19.901 -9.391 10.173
Despeses d'explotació 3.765.516 4.312.290 4.203.011
Consum de mercaderies 340.176 169.107 156.501
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.681.756 3.463.920 3.301.155
Treballs realitzats per altres empreses 171.356 127.115 140.227
Despeses de personal 144.873 147.402 163.703
Sous i salaris 111.728 112.717 125.280
Càrregues socials i altres despeses de personal 33.146 34.685 38.423
Despeses en serveis exteriors 364.209 355.933 380.511
Dotacions per a amortitzacions 53.830 47.770 51.968
Resta de despeses d'explotació 9.317 1.042 8.946
Inversió bruta en actius materials 66.339 79.466 68.049
Inversió bruta en actius intangibles 1.934 1.570 2.396
Resultat de l'exercici 155.376 177.977 137.454
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 727 717 783
Persones ocupades 6.987 6.975 7.104
Ingressos d'explotació 2.007.903 2.052.864 2.155.213
Volum de negoci 1.920.092 1.971.524 2.082.635
Vendes netes de productes 1.708.040 1.791.563 1.908.271
Vendes netes de mercaderies 146.936 132.551 132.324
Prestacions de serveis 65.116 47.411 42.040
Treballs realitzats per a l'actiu 1.085 684 1.378
Subvencions a l'explotació 11.977 15.426 12.964
Resta d'ingressos d'explotació 74.750 65.230 58.235
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -14.394 12.128 6.678
Variació existències productes acabats i en curs -29.240 22.443 -15.475
Despeses d'explotació 1.920.050 1.973.760 2.092.135
Consum de mercaderies 107.387 99.829 102.608
Consum de primeres matèries i altres proveïments 967.608 993.863 1.122.238
Treballs realitzats per altres empreses 17.516 14.858 16.112
Despeses de personal 292.037 284.401 284.846
Sous i salaris 231.405 218.065 222.023
Càrregues socials i altres despeses de personal 60.632 66.336 62.823
Despeses en serveis exteriors 436.129 478.723 457.373
Dotacions per a amortitzacions 78.373 86.638 87.273
Resta de despeses d'explotació 21.000 15.449 21.685
Inversió bruta en actius materials 76.494 60.164 86.617
Inversió bruta en actius intangibles 2.873 4.616 7.604
Resultat de l'exercici 68.010 48.267 33.967
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 44 53 58
Persones ocupades 2.356 2.619 2.835
Ingressos d'explotació 970.991 1.053.895 1.089.058
Volum de negoci 957.155 1.028.039 1.068.918
Vendes netes de productes 718.585 789.331 827.673
Vendes netes de mercaderies 125.321 128.558 115.848
Prestacions de serveis 113.250 110.151 125.397
Treballs realitzats per a l'actiu 1.243 3.230 2.004
Subvencions a l'explotació 2.401 3.424 4.799
Resta d'ingressos d'explotació 10.193 19.202 13.337
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -6.253 872 -5.454
Variació existències productes acabats i en curs 7.071 -3.515 8.083
Despeses d'explotació 923.002 992.682 1.056.360
Consum de mercaderies 64.978 80.360 85.379
Consum de primeres matèries i altres proveïments 443.622 461.726 481.337
Treballs realitzats per altres empreses 3.799 2.849 2.803
Despeses de personal 122.186 136.151 158.550
Sous i salaris 94.677 103.932 124.001
Càrregues socials i altres despeses de personal 27.509 32.220 34.549
Despeses en serveis exteriors 237.761 269.761 276.947
Dotacions per a amortitzacions 37.299 35.638 43.831
Resta de despeses d'explotació 13.357 6.196 7.512
Inversió bruta en actius materials 79.818 105.404 43.902
Inversió bruta en actius intangibles 3.246 3.867 899
Resultat de l'exercici 47.449 54.806 41.652
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 179 154 164
Persones ocupades 2.741 2.549 2.800
Ingressos d'explotació 457.637 447.245 466.950
Volum de negoci 455.701 444.241 464.034
Vendes netes de productes 421.623 412.732 438.636
Vendes netes de mercaderies 16.297 12.509 7.170
Prestacions de serveis 17.781 19.000 18.228
Treballs realitzats per a l'actiu 414 133 303
Subvencions a l'explotació 491 1.252 1.185
Resta d'ingressos d'explotació 1.031 1.620 1.428
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.876 3.881 1.972
Variació existències productes acabats i en curs -3.188 4.936 3.003
Despeses d'explotació 426.762 419.096 452.812
Consum de mercaderies 13.050 10.040 8.081
Consum de primeres matèries i altres proveïments 196.215 190.856 215.915
Treballs realitzats per altres empreses 39.727 36.599 30.843
Despeses de personal 81.294 78.002 86.141
Sous i salaris 63.885 61.159 67.266
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.409 16.842 18.875
Despeses en serveis exteriors 79.877 83.012 91.653
Dotacions per a amortitzacions 14.092 18.141 19.506
Resta de despeses d'explotació 2.507 2.446 672
Inversió bruta en actius materials 19.064 19.466 15.770
Inversió bruta en actius intangibles 241 1.269 298
Resultat de l'exercici 21.163 27.909 13.480
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 184 191 173
Persones ocupades 2.310 2.339 2.353
Ingressos d'explotació 515.540 560.194 516.693
Volum de negoci 507.505 554.546 509.752
Vendes netes de productes 474.225 515.857 474.157
Vendes netes de mercaderies 16.107 19.712 12.220
Prestacions de serveis 17.174 18.977 23.376
Treballs realitzats per a l'actiu 1.486 329 516
Subvencions a l'explotació 240 93 385
Resta d'ingressos d'explotació 6.309 5.226 6.039
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -61 -5.210 5.666
Variació existències productes acabats i en curs -2.157 3.044 5.608
Despeses d'explotació 480.292 522.056 496.976
Consum de mercaderies 10.890 15.802 10.869
Consum de primeres matèries i altres proveïments 235.390 280.028 251.087
Treballs realitzats per altres empreses 76.914 70.975 64.558
Despeses de personal 75.430 77.122 81.798
Sous i salaris 59.347 61.382 65.015
Càrregues socials i altres despeses de personal 16.084 15.740 16.783
Despeses en serveis exteriors 68.573 71.402 72.954
Dotacions per a amortitzacions 12.106 8.940 11.541
Resta de despeses d'explotació 990 -2.212 4.169
Inversió bruta en actius materials 11.986 16.690 13.425
Inversió bruta en actius intangibles 2.891 713 1.109
Resultat de l'exercici 26.886 29.327 17.735
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 312 300 322
Persones ocupades 3.346 3.519 3.641
Ingressos d'explotació 347.800 382.621 366.594
Volum de negoci 344.585 380.210 362.655
Vendes netes de productes 199.809 244.767 259.491
Vendes netes de mercaderies 24.837 3.967 3.204
Prestacions de serveis 119.939 131.475 99.959
Treballs realitzats per a l'actiu 429 528 683
Subvencions a l'explotació 463 348 462
Resta d'ingressos d'explotació 2.323 1.535 2.793
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.611 673 1.149
Variació existències productes acabats i en curs 545 367 -431
Despeses d'explotació 332.080 366.710 354.692
Consum de mercaderies 20.117 4.150 2.467
Consum de primeres matèries i altres proveïments 85.783 124.138 111.201
Treballs realitzats per altres empreses 24.340 25.423 16.934
Despeses de personal 97.030 109.208 116.590
Sous i salaris 75.477 85.764 87.335
Càrregues socials i altres despeses de personal 21.553 23.444 29.255
Despeses en serveis exteriors 88.524 90.438 92.134
Dotacions per a amortitzacions 12.902 10.504 11.904
Resta de despeses d'explotació 3.382 2.850 3.462
Inversió bruta en actius materials 12.469 17.810 15.407
Inversió bruta en actius intangibles 559 788 570
Resultat de l'exercici 13.384 10.028 10.009
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 777 816 801
Persones ocupades 4.416 4.641 4.514
Ingressos d'explotació 622.106 706.769 683.007
Volum de negoci 616.284 696.894 667.685
Vendes netes de productes 539.662 627.413 598.085
Vendes netes de mercaderies 56.750 49.129 53.535
Prestacions de serveis 19.872 20.352 16.065
Treballs realitzats per a l'actiu 2.035 3.036 1.004
Subvencions a l'explotació 721 537 162
Resta d'ingressos d'explotació 3.066 6.302 14.156
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -326 5.481 2.617
Variació existències productes acabats i en curs 2.322 5.882 7.992
Despeses d'explotació 590.856 674.849 657.795
Consum de mercaderies 40.036 28.789 33.700
Consum de primeres matèries i altres proveïments 252.141 320.681 312.699
Treballs realitzats per altres empreses 68.015 66.310 60.492
Despeses de personal 109.388 124.596 119.707
Sous i salaris 86.587 98.186 95.443
Càrregues socials i altres despeses de personal 22.801 26.410 24.264
Despeses en serveis exteriors 105.096 117.468 113.980
Dotacions per a amortitzacions 12.184 12.831 14.231
Resta de despeses d'explotació 3.995 4.174 2.986
Inversió bruta en actius materials 13.842 14.063 13.687
Inversió bruta en actius intangibles 1.805 2.409 1.900
Resultat de l'exercici 30.695 30.728 29.565
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 265 289 300
Persones ocupades 3.873 4.090 4.383
Ingressos d'explotació 780.289 804.038 872.082
Volum de negoci 767.735 790.746 856.921
Vendes netes de productes 720.147 732.565 798.743
Vendes netes de mercaderies 37.695 44.515 42.955
Prestacions de serveis 9.893 13.667 15.222
Treballs realitzats per a l'actiu 2.072 2.209 2.713
Subvencions a l'explotació 705 941 802
Resta d'ingressos d'explotació 9.778 10.142 11.647
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.778 6.632 2.393
Variació existències productes acabats i en curs 6.807 -1.209 9.781
Despeses d'explotació 733.477 749.987 833.088
Consum de mercaderies 32.424 34.708 34.975
Consum de primeres matèries i altres proveïments 371.534 370.387 420.325
Treballs realitzats per altres empreses 25.612 32.566 38.753
Despeses de personal 136.009 143.366 162.590
Sous i salaris 106.358 112.541 128.343
Càrregues socials i altres despeses de personal 29.650 30.825 34.247
Despeses en serveis exteriors 142.507 144.946 149.731
Dotacions per a amortitzacions 22.733 23.126 25.677
Resta de despeses d'explotació 2.659 888 1.037
Inversió bruta en actius materials 21.226 20.630 19.121
Inversió bruta en actius intangibles 2.320 3.847 4.910
Resultat de l'exercici 42.517 37.228 39.973
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 2.456 2.387 2.368
Persones ocupades 11.411 11.237 11.062
Ingressos d'explotació 1.595.524 1.336.426 1.261.154
Volum de negoci 1.579.718 1.316.164 1.238.767
Vendes netes de productes 1.430.376 1.195.765 1.125.581
Vendes netes de mercaderies 79.253 56.274 58.443
Prestacions de serveis 70.089 64.125 54.743
Treballs realitzats per a l'actiu 2.287 4.266 6.317
Subvencions a l'explotació 709 456 730
Resta d'ingressos d'explotació 12.810 15.540 15.340
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -6.166 -12.044 8.048
Variació existències productes acabats i en curs 16.610 4.652 641
Despeses d'explotació 1.463.281 1.260.915 1.265.084
Consum de mercaderies 70.643 48.525 54.419
Consum de primeres matèries i altres proveïments 632.224 534.004 479.206
Treballs realitzats per altres empreses 262.375 180.725 193.787
Despeses de personal 258.044 259.648 253.625
Sous i salaris 204.001 205.087 200.767
Càrregues socials i altres despeses de personal 54.044 54.561 52.858
Despeses en serveis exteriors 209.528 208.777 215.610
Dotacions per a amortitzacions 14.304 18.885 63.308
Resta de despeses d'explotació 16.162 10.351 5.128
Inversió bruta en actius materials 34.463 23.034 23.922
Inversió bruta en actius intangibles 6.083 2.223 3.255
Resultat de l'exercici 94.418 46.496 -13.057
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 217 228 210
Persones ocupades 2.926 3.174 3.375
Ingressos d'explotació 470.923 530.013 632.631
Volum de negoci 468.610 526.963 627.145
Vendes netes de productes 427.064 490.094 590.439
Vendes netes de mercaderies 4.114 16.856 10.932
Prestacions de serveis 37.432 20.014 25.773
Treballs realitzats per a l'actiu 17 80 259
Subvencions a l'explotació 93 199 151
Resta d'ingressos d'explotació 2.204 2.771 5.076
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.883 8.133 6.417
Variació existències productes acabats i en curs 510 7.322 8.983
Despeses d'explotació 449.821 523.076 615.598
Consum de mercaderies 801 13.879 8.834
Consum de primeres matèries i altres proveïments 235.466 283.774 345.419
Treballs realitzats per altres empreses 45.188 44.513 54.946
Despeses de personal 96.476 105.262 120.563
Sous i salaris 70.247 76.696 88.673
Càrregues socials i altres despeses de personal 26.229 28.566 31.890
Despeses en serveis exteriors 56.888 60.499 69.392
Dotacions per a amortitzacions 8.410 9.055 10.567
Resta de despeses d'explotació 6.592 6.094 5.878
Inversió bruta en actius materials 9.291 12.385 18.856
Inversió bruta en actius intangibles 249 148 366
Resultat de l'exercici 21.935 14.019 20.715
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.138 1.055 1.086
Persones ocupades 3.563 3.886 3.791
Ingressos d'explotació 319.792 384.540 387.527
Volum de negoci 318.743 382.852 386.118
Vendes netes de productes 292.671 341.012 327.836
Vendes netes de mercaderies 12.839 22.422 11.131
Prestacions de serveis 13.233 19.417 47.152
Treballs realitzats per a l'actiu -1.335 131 128
Subvencions a l'explotació 215 244 300
Resta d'ingressos d'explotació 2.169 1.313 982
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.812 -693 1.766
Variació existències productes acabats i en curs 2.165 574 194
Despeses d'explotació 313.897 358.691 354.454
Consum de mercaderies 7.836 17.618 9.675
Consum de primeres matèries i altres proveïments 136.438 158.220 153.809
Treballs realitzats per altres empreses 26.572 26.749 39.889
Despeses de personal 80.176 92.911 93.371
Sous i salaris 62.086 71.454 72.283
Càrregues socials i altres despeses de personal 18.090 21.457 21.088
Despeses en serveis exteriors 44.348 50.008 51.865
Dotacions per a amortitzacions 12.054 8.696 9.508
Resta de despeses d'explotació 6.474 4.488 -3.663
Inversió bruta en actius materials 17.036 14.018 13.087
Inversió bruta en actius intangibles 3.129 2.421 228
Resultat de l'exercici 5.375 24.149 20.870
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 624 642 692
Persones ocupades 3.739 4.218 4.060
Ingressos d'explotació 471.272 523.671 566.920
Volum de negoci 468.211 519.775 562.030
Vendes netes de productes 436.238 471.413 517.918
Vendes netes de mercaderies 11.698 20.467 20.164
Prestacions de serveis 20.274 27.895 23.948
Treballs realitzats per a l'actiu 461 663 366
Subvencions a l'explotació 1.281 1.330 1.450
Resta d'ingressos d'explotació 1.320 1.903 3.074
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4 3.290 -3.294
Variació existències productes acabats i en curs -2.064 852 3.571
Despeses d'explotació 443.602 495.462 548.784
Consum de mercaderies 11.843 16.929 14.812
Consum de primeres matèries i altres proveïments 226.300 235.606 277.889
Treballs realitzats per altres empreses 20.262 29.436 26.541
Despeses de personal 97.378 113.323 111.795
Sous i salaris 76.305 88.887 87.406
Càrregues socials i altres despeses de personal 21.073 24.437 24.389
Despeses en serveis exteriors 78.489 82.727 95.933
Dotacions per a amortitzacions 12.130 15.071 16.445
Resta de despeses d'explotació -2.800 2.370 5.368
Inversió bruta en actius materials 27.605 33.332 27.370
Inversió bruta en actius intangibles 806 811 953
Resultat de l'exercici 18.701 21.446 19.184
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 56 60 62
Persones ocupades 3.117 3.010 2.969
Ingressos d'explotació 1.093.292 1.166.587 1.235.262
Volum de negoci 1.073.575 1.142.502 1.211.164
Vendes netes de productes 1.015.501 1.091.174 1.173.409
Vendes netes de mercaderies 32.848 31.363 19.058
Prestacions de serveis 25.226 19.965 18.697
Treballs realitzats per a l'actiu 2.296 2.676 2.477
Subvencions a l'explotació 3.043 2.879 3.441
Resta d'ingressos d'explotació 14.379 18.530 18.181
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.515 9.940 2.951
Variació existències productes acabats i en curs 4.510 -3.207 7.702
Despeses d'explotació 1.040.622 1.097.872 1.162.312
Consum de mercaderies 29.985 31.776 20.125
Consum de primeres matèries i altres proveïments 564.544 609.744 638.983
Treballs realitzats per altres empreses 20.097 18.225 23.350
Despeses de personal 149.757 144.928 146.588
Sous i salaris 115.611 110.279 112.787
Càrregues socials i altres despeses de personal 34.146 34.650 33.802
Despeses en serveis exteriors 224.945 244.320 258.860
Dotacions per a amortitzacions 47.194 46.263 41.978
Resta de despeses d'explotació 4.100 2.616 32.427
Inversió bruta en actius materials 57.475 56.569 33.977
Inversió bruta en actius intangibles 4.086 1.959 2.513
Resultat de l'exercici 44.369 42.416 60.403
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 437 452 448
Persones ocupades 10.081 10.351 10.653
Ingressos d'explotació 2.597.379 2.783.618 2.826.484
Volum de negoci 2.576.974 2.765.489 2.805.969
Vendes netes de productes 2.129.185 2.338.749 2.380.621
Vendes netes de mercaderies 383.856 374.393 388.936
Prestacions de serveis 63.933 52.348 36.413
Treballs realitzats per a l'actiu 2.397 1.132 1.283
Subvencions a l'explotació 1.764 1.569 3.865
Resta d'ingressos d'explotació 16.243 15.426 15.366
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.093 11.879 13.835
Variació existències productes acabats i en curs -1.345 15.300 1.185
Despeses d'explotació 2.454.767 2.641.710 2.734.117
Consum de mercaderies 260.839 278.256 300.010
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.191.349 1.324.457 1.363.803
Treballs realitzats per altres empreses 58.959 59.520 77.481
Despeses de personal 379.193 399.927 412.694
Sous i salaris 295.854 312.609 323.449
Càrregues socials i altres despeses de personal 83.339 87.318 89.245
Despeses en serveis exteriors 442.079 455.517 474.094
Dotacions per a amortitzacions 100.443 110.030 102.048
Resta de despeses d'explotació 21.905 14.004 3.988
Inversió bruta en actius materials 89.509 118.762 92.766
Inversió bruta en actius intangibles 2.526 2.596 2.480
Resultat de l'exercici 112.029 116.003 72.813
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 2.971 2.805 2.957
Persones ocupades 15.657 15.117 16.569
Ingressos d'explotació 1.767.844 1.670.561 1.919.059
Volum de negoci 1.747.364 1.656.003 1.897.453
Vendes netes de productes 1.568.912 1.488.547 1.691.670
Vendes netes de mercaderies 34.937 29.628 35.399
Prestacions de serveis 143.514 137.828 170.385
Treballs realitzats per a l'actiu 6.659 503 1.168
Subvencions a l'explotació 1.252 1.435 1.840
Resta d'ingressos d'explotació 12.569 12.620 18.598
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.044 1.690 -2.641
Variació existències productes acabats i en curs 2.480 3.558 10.066
Despeses d'explotació 1.706.530 1.630.415 1.867.554
Consum de mercaderies 38.251 24.950 28.550
Consum de primeres matèries i altres proveïments 602.719 595.194 663.422
Treballs realitzats per altres empreses 181.160 157.479 178.840
Despeses de personal 483.741 459.575 538.898
Sous i salaris 382.757 361.762 424.743
Càrregues socials i altres despeses de personal 100.984 97.813 114.155
Despeses en serveis exteriors 298.115 295.404 348.329
Dotacions per a amortitzacions 77.659 71.816 88.580
Resta de despeses d'explotació 24.885 25.998 20.936
Inversió bruta en actius materials 87.882 76.105 74.694
Inversió bruta en actius intangibles 8.359 3.645 10.583
Resultat de l'exercici 37.064 34.048 50.210
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 337 321 343
Persones ocupades 13.191 13.013 13.335
Ingressos d'explotació 10.087.143 11.116.914 11.385.222
Volum de negoci 9.823.678 10.774.177 11.071.520
Vendes netes de productes 8.025.385 8.893.295 8.879.051
Vendes netes de mercaderies 1.176.254 1.175.736 1.407.366
Prestacions de serveis 622.039 705.145 785.103
Treballs realitzats per a l'actiu 26.751 38.913 50.580
Subvencions a l'explotació 19.542 15.144 22.182
Resta d'ingressos d'explotació 217.172 288.679 240.940
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 26.961 48.964 57.659
Variació existències productes acabats i en curs 20.424 49.258 35.939
Despeses d'explotació 9.111.453 10.067.052 10.645.045
Consum de mercaderies 819.536 758.008 895.100
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.167.835 6.105.572 6.391.136
Treballs realitzats per altres empreses 54.767 49.372 56.038
Despeses de personal 787.963 769.247 816.044
Sous i salaris 615.954 610.953 629.358
Càrregues socials i altres despeses de personal 172.009 158.294 186.686
Despeses en serveis exteriors 1.947.733 2.034.298 2.131.810
Dotacions per a amortitzacions 262.231 261.575 264.357
Resta de despeses d'explotació 71.390 88.981 90.562
Inversió bruta en actius materials 271.424 309.894 320.177
Inversió bruta en actius intangibles 10.846 14.031 30.343
Resultat de l'exercici 770.766 951.943 601.692
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 94 97 103
Persones ocupades 4.093 4.335 4.525
Ingressos d'explotació 1.143.347 1.203.278 1.346.793
Volum de negoci 1.105.397 1.164.220 1.305.528
Vendes netes de productes 1.008.702 1.006.111 1.142.502
Vendes netes de mercaderies 85.669 118.135 125.988
Prestacions de serveis 11.026 39.974 37.038
Treballs realitzats per a l'actiu 2.443 3.103 2.219
Subvencions a l'explotació 354 838 416
Resta d'ingressos d'explotació 35.152 35.117 38.631
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 69 3.472 2.413
Variació existències productes acabats i en curs -5.832 12.861 16.171
Despeses d'explotació 1.096.194 1.202.389 1.333.238
Consum de mercaderies 57.062 77.477 99.418
Consum de primeres matèries i altres proveïments 601.115 632.888 726.780
Treballs realitzats per altres empreses 3.086 4.476 3.795
Despeses de personal 202.644 233.470 238.901
Sous i salaris 158.410 184.073 187.484
Càrregues socials i altres despeses de personal 44.233 49.396 51.417
Despeses en serveis exteriors 195.268 207.671 215.033
Dotacions per a amortitzacions 29.134 31.947 36.033
Resta de despeses d'explotació 7.885 14.460 13.277
Inversió bruta en actius materials 18.249 32.994 35.847
Inversió bruta en actius intangibles 3.380 5.986 8.475
Resultat de l'exercici 118.160 15.365 60.445
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 314 328 360
Persones ocupades 12.180 12.140 12.467
Ingressos d'explotació 3.925.724 3.651.714 3.737.786
Volum de negoci 3.858.879 3.591.115 3.681.479
Vendes netes de productes 3.480.134 3.200.754 3.335.872
Vendes netes de mercaderies 208.085 183.334 188.706
Prestacions de serveis 170.660 207.027 156.901
Treballs realitzats per a l'actiu 3.749 2.313 3.845
Subvencions a l'explotació 4.101 4.201 4.341
Resta d'ingressos d'explotació 58.994 54.084 48.121
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 11.581 40.488 15.196
Variació existències productes acabats i en curs -5.968 13.841 22.291
Despeses d'explotació 3.581.691 3.338.827 3.526.214
Consum de mercaderies 174.764 142.262 142.585
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.621.067 1.422.793 1.511.052
Treballs realitzats per altres empreses 77.213 111.448 141.912
Despeses de personal 586.470 573.083 602.526
Sous i salaris 455.280 446.707 465.136
Càrregues socials i altres despeses de personal 131.190 126.376 137.390
Despeses en serveis exteriors 991.357 954.550 968.256
Dotacions per a amortitzacions 111.730 112.088 121.472
Resta de despeses d'explotació 19.090 22.602 38.411
Inversió bruta en actius materials 88.490 119.752 117.198
Inversió bruta en actius intangibles 9.308 10.472 6.120
Resultat de l'exercici 399.438 266.534 213.479
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 236 228 247
Persones ocupades 5.597 5.540 6.132
Ingressos d'explotació 2.071.050 2.057.144 2.480.599
Volum de negoci 2.042.521 2.028.096 2.443.155
Vendes netes de productes 1.726.725 1.820.944 1.992.781
Vendes netes de mercaderies 280.247 172.903 398.352
Prestacions de serveis 35.549 34.250 52.022
Treballs realitzats per a l'actiu 5.208 5.654 6.456
Subvencions a l'explotació 1.979 1.740 1.627
Resta d'ingressos d'explotació 21.342 21.653 29.362
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.808 19.457 18.234
Variació existències productes acabats i en curs 9.320 9.369 3.778
Despeses d'explotació 1.889.015 1.872.321 2.265.494
Consum de mercaderies 246.183 142.764 377.215
Consum de primeres matèries i altres proveïments 969.972 1.056.441 1.115.659
Treballs realitzats per altres empreses 15.270 15.990 20.287
Despeses de personal 284.692 284.288 324.865
Sous i salaris 223.892 223.393 255.707
Càrregues socials i altres despeses de personal 60.800 60.894 69.158
Despeses en serveis exteriors 313.495 329.809 365.553
Dotacions per a amortitzacions 45.339 47.612 52.654
Resta de despeses d'explotació 14.063 -4.584 9.261
Inversió bruta en actius materials 72.250 49.157 49.276
Inversió bruta en actius intangibles 36.165 9.026 9.134
Resultat de l'exercici 162.113 158.946 182.523
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 53 56 54
Persones ocupades 5.000 5.113 5.350
Ingressos d'explotació 1.582.952 1.541.560 1.709.525
Volum de negoci 1.566.153 1.527.328 1.675.940
Vendes netes de productes 1.417.112 1.391.374 1.549.575
Vendes netes de mercaderies 90.894 71.465 59.467
Prestacions de serveis 58.146 64.489 66.898
Treballs realitzats per a l'actiu 6.710 5.500 6.799
Subvencions a l'explotació 1.447 2.638 2.405
Resta d'ingressos d'explotació 8.642 6.094 24.381
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.370 -1.347 15.013
Variació existències productes acabats i en curs 7.638 -5.366 2.131
Despeses d'explotació 1.429.854 1.374.924 1.525.930
Consum de mercaderies 44.743 28.871 35.295
Consum de primeres matèries i altres proveïments 684.636 639.458 701.535
Treballs realitzats per altres empreses 36.480 31.733 41.877
Despeses de personal 286.473 295.324 317.407
Sous i salaris 222.964 230.502 248.449
Càrregues socials i altres despeses de personal 63.508 64.823 68.958
Despeses en serveis exteriors 322.130 316.797 347.558
Dotacions per a amortitzacions 57.376 56.109 62.084
Resta de despeses d'explotació -1.983 6.633 20.174
Inversió bruta en actius materials 90.081 87.773 80.414
Inversió bruta en actius intangibles 12.630 5.613 11.709
Resultat de l'exercici 142.252 126.371 126.015
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 99 94 98
Persones ocupades 16.784 16.618 17.111
Ingressos d'explotació 5.382.645 5.028.670 5.190.827
Volum de negoci 5.059.350 4.727.563 4.967.380
Vendes netes de productes 3.172.863 3.048.995 3.363.741
Vendes netes de mercaderies 1.261.250 1.061.857 978.044
Prestacions de serveis 625.237 616.710 625.595
Treballs realitzats per a l'actiu 27.510 22.843 21.687
Subvencions a l'explotació 4.454 2.627 3.304
Resta d'ingressos d'explotació 291.330 275.638 198.456
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 90.620 18.601 33.980
Variació existències productes acabats i en curs -5.713 16.131 29.247
Despeses d'explotació 4.696.247 4.479.557 4.575.988
Consum de mercaderies 800.677 672.076 615.780
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.243.766 1.205.175 1.398.669
Treballs realitzats per altres empreses 109.869 103.879 76.607
Despeses de personal 1.053.188 1.007.425 1.046.477
Sous i salaris 816.037 784.461 812.982
Càrregues socials i altres despeses de personal 237.152 222.964 233.495
Despeses en serveis exteriors 1.230.357 1.193.652 1.213.983
Dotacions per a amortitzacions 212.540 210.369 197.592
Resta de despeses d'explotació 45.851 86.981 26.879
Inversió bruta en actius materials 211.614 291.677 399.354
Inversió bruta en actius intangibles 36.810 127.037 35.245
Resultat de l'exercici 574.076 358.430 597.595
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 146 130 134
Persones ocupades 2.127 2.142 2.215
Ingressos d'explotació 344.031 362.732 382.081
Volum de negoci 341.590 360.022 379.973
Vendes netes de productes 292.838 304.503 321.516
Vendes netes de mercaderies 43.350 48.874 53.708
Prestacions de serveis 5.401 6.644 4.749
Treballs realitzats per a l'actiu 691 733 956
Subvencions a l'explotació 305 146 97
Resta d'ingressos d'explotació 1.445 1.831 1.054
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -326 1.124 1.483
Variació existències productes acabats i en curs -580 -1.990 4.271
Despeses d'explotació 313.176 331.581 354.919
Consum de mercaderies 32.391 34.786 38.537
Consum de primeres matèries i altres proveïments 115.118 120.847 130.463
Treballs realitzats per altres empreses 8.812 11.328 9.526
Despeses de personal 80.628 85.602 91.113
Sous i salaris 62.861 66.342 70.920
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.767 19.260 20.193
Despeses en serveis exteriors 68.061 65.160 69.286
Dotacions per a amortitzacions 11.232 12.114 12.628
Resta de despeses d'explotació -3.064 1.744 3.367
Inversió bruta en actius materials 14.540 14.283 12.610
Inversió bruta en actius intangibles 516 526 296
Resultat de l'exercici 25.738 24.396 23.844
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.106 1.113 1.119
Persones ocupades 19.854 20.141 21.532
Ingressos d'explotació 4.406.559 4.627.519 5.187.400
Volum de negoci 4.352.261 4.566.081 5.127.875
Vendes netes de productes 3.975.928 4.193.068 4.695.551
Vendes netes de mercaderies 275.757 271.729 343.361
Prestacions de serveis 100.576 101.284 88.963
Treballs realitzats per a l'actiu 6.395 5.978 8.372
Subvencions a l'explotació 5.244 3.692 5.347
Resta d'ingressos d'explotació 42.660 51.768 45.806
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.483 24.731 350
Variació existències productes acabats i en curs -4.520 40.165 26.793
Despeses d'explotació 4.052.807 4.332.108 4.876.752
Consum de mercaderies 216.532 207.276 247.036
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.986.814 2.181.820 2.470.342
Treballs realitzats per altres empreses 194.376 209.087 245.330
Despeses de personal 759.042 787.189 874.741
Sous i salaris 595.407 617.103 682.772
Càrregues socials i altres despeses de personal 163.635 170.086 191.968
Despeses en serveis exteriors 720.281 768.476 854.016
Dotacions per a amortitzacions 136.273 143.951 162.601
Resta de despeses d'explotació 39.489 34.309 22.685
Inversió bruta en actius materials 164.577 215.319 227.435
Inversió bruta en actius intangibles 11.632 8.884 9.289
Resultat de l'exercici 268.455 247.821 229.923
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 211 196 197
Persones ocupades 3.316 3.216 3.305
Ingressos d'explotació 657.766 680.655 714.184
Volum de negoci 637.940 660.040 693.899
Vendes netes de productes 586.933 599.785 639.292
Vendes netes de mercaderies 17.165 22.552 17.964
Prestacions de serveis 33.841 37.703 36.642
Treballs realitzats per a l'actiu 2.367 2.295 2.601
Subvencions a l'explotació 2.264 3.320 1.911
Resta d'ingressos d'explotació 15.195 15.001 15.773
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.747 233 144
Variació existències productes acabats i en curs 881 2.879 2.950
Despeses d'explotació 618.730 634.499 663.020
Consum de mercaderies 16.159 22.231 14.390
Consum de primeres matèries i altres proveïments 271.802 274.746 298.559
Treballs realitzats per altres empreses 27.741 28.254 30.438
Despeses de personal 126.672 125.454 134.374
Sous i salaris 98.873 96.839 103.299
Càrregues socials i altres despeses de personal 27.799 28.615 31.075
Despeses en serveis exteriors 134.185 141.064 149.547
Dotacions per a amortitzacions 31.799 32.495 31.273
Resta de despeses d'explotació 10.373 10.255 4.440
Inversió bruta en actius materials 25.662 21.584 27.121
Inversió bruta en actius intangibles 4.232 716 1.988
Resultat de l'exercici 36.617 91.246 135.716
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 193 177 170
Persones ocupades 2.024 1.979 2.058
Ingressos d'explotació 572.443 596.777 686.044
Volum de negoci 540.417 567.372 646.923
Vendes netes de productes 273.924 247.560 218.454
Vendes netes de mercaderies 243.860 293.595 404.096
Prestacions de serveis 22.633 26.217 24.373
Treballs realitzats per a l'actiu 11.644 10.351 13.294
Subvencions a l'explotació 1.061 896 1.976
Resta d'ingressos d'explotació 19.321 18.158 23.852
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 15.279 11.388 1.703
Variació existències productes acabats i en curs -3.108 172 4.220
Despeses d'explotació 537.670 576.388 637.736
Consum de mercaderies 195.339 217.655 254.256
Consum de primeres matèries i altres proveïments 104.538 104.000 121.202
Treballs realitzats per altres empreses 3.881 9.507 7.272
Despeses de personal 80.996 83.949 85.980
Sous i salaris 62.699 64.928 66.343
Càrregues socials i altres despeses de personal 18.297 19.020 19.636
Despeses en serveis exteriors 121.160 127.411 137.701
Dotacions per a amortitzacions 31.088 29.867 30.162
Resta de despeses d'explotació 667 3.998 1.164
Inversió bruta en actius materials 10.202 12.120 19.271
Inversió bruta en actius intangibles 11.272 5.945 2.952
Resultat de l'exercici 71.654 50.055 49.486
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 277 268 269
Persones ocupades 3.338 3.564 3.957
Ingressos d'explotació 836.182 927.446 1.115.205
Volum de negoci 797.038 885.178 1.053.540
Vendes netes de productes 720.182 814.202 978.573
Vendes netes de mercaderies 49.173 39.996 46.057
Prestacions de serveis 27.683 30.980 28.909
Treballs realitzats per a l'actiu 965 866 1.480
Subvencions a l'explotació 19.523 24.938 40.753
Resta d'ingressos d'explotació 18.656 16.463 19.433
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 28.070 8.124 8.541
Variació existències productes acabats i en curs -2.224 4.888 8.203
Despeses d'explotació 907.644 990.742 1.112.132
Consum de mercaderies 36.439 30.007 37.843
Consum de primeres matèries i altres proveïments 277.923 333.839 398.836
Treballs realitzats per altres empreses 42.976 49.034 54.667
Despeses de personal 155.901 166.544 187.732
Sous i salaris 120.070 128.287 142.496
Càrregues socials i altres despeses de personal 35.831 38.256 45.236
Despeses en serveis exteriors 233.201 264.097 312.788
Dotacions per a amortitzacions 77.117 72.628 79.360
Resta de despeses d'explotació 84.088 74.593 40.907
Inversió bruta en actius materials 22.390 25.041 40.563
Inversió bruta en actius intangibles 1.160 1.124 1.567
Resultat de l'exercici -108.185 -45.843 196.262
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 431 377 398
Persones ocupades 2.076 1.885 1.934
Ingressos d'explotació 357.190 322.939 325.023
Volum de negoci 352.791 319.579 320.642
Vendes netes de productes 307.727 284.653 284.636
Vendes netes de mercaderies 26.019 16.033 17.463
Prestacions de serveis 19.045 18.893 18.544
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 46 310
Subvencions a l'explotació 85 80 89
Resta d'ingressos d'explotació 4.314 3.233 3.981
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.816 -802 865
Variació existències productes acabats i en curs 1.928 -1.625 3.778
Despeses d'explotació 352.065 305.667 312.080
Consum de mercaderies 21.673 9.929 11.409
Consum de primeres matèries i altres proveïments 151.451 146.294 150.167
Treballs realitzats per altres empreses 9.951 6.020 6.141
Despeses de personal 72.778 66.821 70.447
Sous i salaris 56.068 51.737 54.944
Càrregues socials i altres despeses de personal 16.710 15.083 15.503
Despeses en serveis exteriors 77.639 68.360 65.584
Dotacions per a amortitzacions 13.370 8.499 9.438
Resta de despeses d'explotació 5.203 -255 -1.106
Inversió bruta en actius materials 10.148 16.067 18.956
Inversió bruta en actius intangibles 59 85 90
Resultat de l'exercici 7.517 17.089 17.419
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 101 130 135
Persones ocupades 2.703 2.869 2.867
Ingressos d'explotació 1.420.482 1.655.002 1.864.950
Volum de negoci 1.411.229 1.647.301 1.859.911
Vendes netes de productes 1.379.730 1.616.599 1.813.461
Vendes netes de mercaderies 7.224 10.349 13.104
Prestacions de serveis 24.274 20.354 33.347
Treballs realitzats per a l'actiu 150 57 ~
Subvencions a l'explotació 152 834 345
Resta d'ingressos d'explotació 8.952 6.810 4.694
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.426 -12.954 -8.819
Variació existències productes acabats i en curs 5.637 15.414 31.963
Despeses d'explotació 1.333.006 1.576.235 1.783.109
Consum de mercaderies 7.438 8.961 13.629
Consum de primeres matèries i altres proveïments 875.732 1.083.689 1.234.343
Treballs realitzats per altres empreses 55.578 54.385 59.996
Despeses de personal 120.408 133.025 141.363
Sous i salaris 91.583 101.554 108.401
Càrregues socials i altres despeses de personal 28.825 31.470 32.963
Despeses en serveis exteriors 233.900 257.333 271.798
Dotacions per a amortitzacions 36.423 36.191 57.796
Resta de despeses d'explotació 3.527 2.652 4.184
Inversió bruta en actius materials 21.490 26.299 43.095
Inversió bruta en actius intangibles 2.740 3.089 4.532
Resultat de l'exercici 24.313 36.550 66.921
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 150 146 167
Persones ocupades 3.523 3.589 3.752
Ingressos d'explotació 1.938.149 2.493.447 2.089.869
Volum de negoci 1.926.416 2.484.637 2.080.753
Vendes netes de productes 1.903.679 2.444.237 2.038.539
Vendes netes de mercaderies 15.473 29.941 35.341
Prestacions de serveis 7.263 10.459 6.873
Treballs realitzats per a l'actiu 4.707 4.183 5.691
Subvencions a l'explotació 1.203 1.105 717
Resta d'ingressos d'explotació 5.823 3.522 2.709
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.633 8.867 20.667
Variació existències productes acabats i en curs 29.945 2.234 35.785
Despeses d'explotació 1.902.362 2.450.100 2.084.163
Consum de mercaderies 14.149 24.073 28.210
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.449.422 1.968.406 1.586.103
Treballs realitzats per altres empreses 79.326 81.570 83.936
Despeses de personal 140.635 148.431 158.949
Sous i salaris 108.995 114.396 122.455
Càrregues socials i altres despeses de personal 31.640 34.035 36.495
Despeses en serveis exteriors 172.065 178.260 175.053
Dotacions per a amortitzacions 43.815 44.299 42.385
Resta de despeses d'explotació 2.948 5.061 9.527
Inversió bruta en actius materials 31.814 88.251 39.089
Inversió bruta en actius intangibles 3.062 3.342 7.643
Resultat de l'exercici 23.836 33.369 26.500
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 433 453 505
Persones ocupades 5.298 6.081 6.589
Ingressos d'explotació 792.958 873.706 940.885
Volum de negoci 762.663 850.166 910.521
Vendes netes de productes 620.630 730.110 713.880
Vendes netes de mercaderies 21.537 9.250 20.990
Prestacions de serveis 120.495 110.807 175.651
Treballs realitzats per a l'actiu 6.691 9.047 16.703
Subvencions a l'explotació 409 2.072 497
Resta d'ingressos d'explotació 23.195 12.421 13.164
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.199 -7.316 -358
Variació existències productes acabats i en curs 6.343 -13.678 7.580
Despeses d'explotació 770.834 838.156 925.292
Consum de mercaderies 27.599 9.294 16.491
Consum de primeres matèries i altres proveïments 340.373 390.679 412.162
Treballs realitzats per altres empreses 56.243 63.366 83.186
Despeses de personal 190.693 219.186 241.715
Sous i salaris 147.647 170.821 188.161
Càrregues socials i altres despeses de personal 43.045 48.365 53.554
Despeses en serveis exteriors 128.128 124.732 137.697
Dotacions per a amortitzacions 26.287 24.513 24.133
Resta de despeses d'explotació 1.511 6.386 9.907
Inversió bruta en actius materials 21.088 18.528 23.009
Inversió bruta en actius intangibles 24.769 4.912 12.171
Resultat de l'exercici 25.764 5.182 31.628
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 2.243 2.184 2.195
Persones ocupades 8.547 9.661 10.066
Ingressos d'explotació 860.766 991.865 1.115.384
Volum de negoci 859.443 988.736 1.112.767
Vendes netes de productes 670.713 884.338 963.316
Vendes netes de mercaderies 36.704 24.007 40.193
Prestacions de serveis 152.027 80.392 109.258
Treballs realitzats per a l'actiu 428 347 858
Subvencions a l'explotació 242 252 313
Resta d'ingressos d'explotació 653 2.529 1.445
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -883 -529 4.805
Variació existències productes acabats i en curs 615 7.348 11.842
Despeses d'explotació 777.223 925.018 1.055.496
Consum de mercaderies 28.293 19.927 33.394
Consum de primeres matèries i altres proveïments 327.775 410.768 480.085
Treballs realitzats per altres empreses 53.323 64.006 75.921
Despeses de personal 217.669 263.933 293.852
Sous i salaris 169.032 205.052 228.371
Càrregues socials i altres despeses de personal 48.637 58.882 65.482
Despeses en serveis exteriors 127.359 135.594 140.664
Dotacions per a amortitzacions 13.936 15.350 21.496
Resta de despeses d'explotació 8.867 15.441 10.083
Inversió bruta en actius materials 21.162 39.164 13.581
Inversió bruta en actius intangibles 1.859 904 634
Resultat de l'exercici 80.158 76.224 55.998
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 187 198 184
Persones ocupades 2.169 2.094 2.295
Ingressos d'explotació 345.944 304.012 336.968
Volum de negoci 344.171 301.145 334.229
Vendes netes de productes 326.531 262.342 310.459
Vendes netes de mercaderies 3.526 11.214 10.041
Prestacions de serveis 14.114 27.589 13.729
Treballs realitzats per a l'actiu 162 1.296 1.420
Subvencions a l'explotació 38 1.095 869
Resta d'ingressos d'explotació 1.573 476 450
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.222 3.616 2.207
Variació existències productes acabats i en curs 5.252 6.977 6.508
Despeses d'explotació 344.485 300.288 333.937
Consum de mercaderies 4.027 9.456 8.423
Consum de primeres matèries i altres proveïments 130.033 126.365 131.545
Treballs realitzats per altres empreses 79.412 44.953 56.302
Despeses de personal 79.820 78.290 92.227
Sous i salaris 62.323 60.913 71.992
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.497 17.377 20.235
Despeses en serveis exteriors 43.000 36.383 37.255
Dotacions per a amortitzacions 4.099 4.202 4.658
Resta de despeses d'explotació 4.093 641 3.527
Inversió bruta en actius materials 8.463 5.428 4.961
Inversió bruta en actius intangibles 279 685 1.458
Resultat de l'exercici 4.299 8.380 6.679
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 434 394 403
Persones ocupades 7.562 7.829 8.394
Ingressos d'explotació 1.916.545 2.249.030 2.379.457
Volum de negoci 1.900.729 2.235.206 2.360.214
Vendes netes de productes 1.808.967 2.077.131 2.211.982
Vendes netes de mercaderies 61.064 96.723 80.910
Prestacions de serveis 30.698 61.352 67.321
Treballs realitzats per a l'actiu -305 676 1.069
Subvencions a l'explotació 650 772 1.275
Resta d'ingressos d'explotació 15.471 12.376 16.899
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 24.672 6.160 16.075
Variació existències productes acabats i en curs -262 20.395 15.399
Despeses d'explotació 1.829.374 2.173.395 2.280.139
Consum de mercaderies 35.208 56.823 44.397
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.085.728 1.297.165 1.389.458
Treballs realitzats per altres empreses 151.264 196.096 199.477
Despeses de personal 302.366 321.868 341.588
Sous i salaris 234.873 247.485 261.995
Càrregues socials i altres despeses de personal 67.493 74.383 79.593
Despeses en serveis exteriors 201.397 240.377 255.582
Dotacions per a amortitzacions 48.589 52.506 58.489
Resta de despeses d'explotació 4.823 8.560 -8.852
Inversió bruta en actius materials 98.465 79.643 98.079
Inversió bruta en actius intangibles 1.983 2.307 1.736
Resultat de l'exercici 64.335 87.934 109.161
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 510 515 501
Persones ocupades 5.184 5.627 5.504
Ingressos d'explotació 460.104 712.683 1.155.644
Volum de negoci 452.715 694.578 1.112.788
Vendes netes de productes 334.696 499.758 883.259
Vendes netes de mercaderies 13.961 60.469 104.145
Prestacions de serveis 104.057 134.351 125.384
Treballs realitzats per a l'actiu 1.980 3.645 13.867
Subvencions a l'explotació 157 227 3.182
Resta d'ingressos d'explotació 5.252 14.233 25.807
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.879 411 3.085
Variació existències productes acabats i en curs -1.522 -999 2.189
Despeses d'explotació 476.608 725.351 947.820
Consum de mercaderies 7.788 53.798 94.222
Consum de primeres matèries i altres proveïments 133.083 220.995 336.762
Treballs realitzats per altres empreses 23.852 35.575 24.579
Despeses de personal 201.646 233.229 231.217
Sous i salaris 159.032 184.231 180.787
Càrregues socials i altres despeses de personal 42.614 48.998 50.431
Despeses en serveis exteriors 89.387 144.483 212.319
Dotacions per a amortitzacions 15.635 27.226 37.443
Resta de despeses d'explotació 5.216 10.045 11.278
Inversió bruta en actius materials 104.344 95.920 27.131
Inversió bruta en actius intangibles 36.524 43.628 6.811
Resultat de l'exercici 41.145 40.821 215.849
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.280 1.336 1.248
Persones ocupades 8.355 9.330 9.666
Ingressos d'explotació 839.704 1.031.081 1.157.381
Volum de negoci 831.567 1.023.125 1.151.667
Vendes netes de productes 707.681 876.392 988.821
Vendes netes de mercaderies 7.266 20.934 20.903
Prestacions de serveis 116.620 125.799 141.942
Treballs realitzats per a l'actiu 4.738 1.414 1.525
Subvencions a l'explotació 372 397 850
Resta d'ingressos d'explotació 3.027 6.145 3.340
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -41 511 7.178
Variació existències productes acabats i en curs 21.650 8.653 6.260
Despeses d'explotació 787.405 954.327 1.084.741
Consum de mercaderies 8.493 17.709 17.699
Consum de primeres matèries i altres proveïments 247.760 299.152 397.483
Treballs realitzats per altres empreses 85.229 100.361 108.695
Despeses de personal 295.178 339.580 350.919
Sous i salaris 230.312 264.882 274.896
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.866 74.698 76.023
Despeses en serveis exteriors 112.825 144.780 159.851
Dotacions per a amortitzacions 31.930 45.191 46.461
Resta de despeses d'explotació 5.988 7.554 3.633
Inversió bruta en actius materials 48.319 67.006 74.844
Inversió bruta en actius intangibles 1.022 1.353 1.977
Resultat de l'exercici 57.391 61.604 55.660
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 735 670 692
Persones ocupades 4.138 4.113 3.725
Ingressos d'explotació 519.726 489.024 414.586
Volum de negoci 512.522 481.730 409.893
Vendes netes de productes 397.137 364.294 373.632
Vendes netes de mercaderies 94.170 94.677 10.363
Prestacions de serveis 21.216 22.758 25.899
Treballs realitzats per a l'actiu 1.616 258 852
Subvencions a l'explotació 336 167 706
Resta d'ingressos d'explotació 5.252 6.869 3.134
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.130 -1.445 475
Variació existències productes acabats i en curs -2.799 668 31.984
Despeses d'explotació 480.966 455.485 415.891
Consum de mercaderies 80.288 78.324 9.282
Consum de primeres matèries i altres proveïments 136.177 122.960 133.156
Treballs realitzats per altres empreses 31.749 20.476 59.426
Despeses de personal 141.727 144.276 132.915
Sous i salaris 111.869 112.994 104.268
Càrregues socials i altres despeses de personal 29.858 31.282 28.647
Despeses en serveis exteriors 72.105 71.813 69.539
Dotacions per a amortitzacions 18.088 13.818 11.685
Resta de despeses d'explotació 832 3.818 -113
Inversió bruta en actius materials 17.367 17.573 18.579
Inversió bruta en actius intangibles 1.785 1.116 3.394
Resultat de l'exercici 25.557 29.229 23.583
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 861 922 891
Persones ocupades 7.843 8.232 8.238
Ingressos d'explotació 1.574.785 1.755.014 1.809.642
Volum de negoci 1.558.850 1.747.293 1.800.798
Vendes netes de productes 1.328.403 1.538.617 1.584.307
Vendes netes de mercaderies 155.113 118.522 124.990
Prestacions de serveis 75.334 90.154 91.501
Treballs realitzats per a l'actiu 3.835 1.127 1.620
Subvencions a l'explotació 519 711 853
Resta d'ingressos d'explotació 11.581 5.883 6.370
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.580 13.069 5.968
Variació existències productes acabats i en curs 19.064 6.420 9.712
Despeses d'explotació 1.485.595 1.680.980 1.726.467
Consum de mercaderies 113.056 90.138 91.208
Consum de primeres matèries i altres proveïments 739.178 886.369 910.756
Treballs realitzats per altres empreses 87.163 111.142 93.897
Despeses de personal 288.334 306.265 326.013
Sous i salaris 223.965 239.892 252.023
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.369 66.373 73.990
Despeses en serveis exteriors 216.596 225.748 241.452
Dotacions per a amortitzacions 51.082 55.624 57.407
Resta de despeses d'explotació -9.814 5.692 5.734
Inversió bruta en actius materials 79.933 58.897 55.449
Inversió bruta en actius intangibles 5.107 2.712 3.205
Resultat de l'exercici 78.383 55.265 171.163
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 456 429 442
Persones ocupades 4.045 4.152 4.597
Ingressos d'explotació 608.954 667.050 771.984
Volum de negoci 598.213 656.419 761.285
Vendes netes de productes 522.900 598.835 687.598
Vendes netes de mercaderies 20.680 18.250 28.780
Prestacions de serveis 54.632 39.335 44.908
Treballs realitzats per a l'actiu 1.668 1.425 2.728
Subvencions a l'explotació 2.177 673 825
Resta d'ingressos d'explotació 6.897 8.533 7.146
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.618 14.802 10.246
Variació existències productes acabats i en curs 5.136 2.215 10.687
Despeses d'explotació 586.214 628.978 744.917
Consum de mercaderies 14.051 12.629 20.574
Consum de primeres matèries i altres proveïments 302.552 327.091 397.317
Treballs realitzats per altres empreses 15.362 24.757 20.829
Despeses de personal 155.775 158.490 178.498
Sous i salaris 122.769 123.716 140.507
Càrregues socials i altres despeses de personal 33.007 34.774 37.991
Despeses en serveis exteriors 78.351 82.990 99.661
Dotacions per a amortitzacions 16.767 20.316 24.447
Resta de despeses d'explotació 3.355 2.705 3.590
Inversió bruta en actius materials 24.594 26.574 33.235
Inversió bruta en actius intangibles 4.158 13.391 8.701
Resultat de l'exercici 27.384 33.596 33.817
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 333 315 300
Persones ocupades 4.486 4.514 4.646
Ingressos d'explotació 811.919 832.949 899.559
Volum de negoci 790.282 813.375 878.150
Vendes netes de productes 607.914 660.220 725.476
Vendes netes de mercaderies 125.920 108.419 111.708
Prestacions de serveis 56.448 44.736 40.965
Treballs realitzats per a l'actiu 14.022 10.968 9.909
Subvencions a l'explotació 2.177 1.359 3.509
Resta d'ingressos d'explotació 5.439 7.247 7.992
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 32.193 8.710 5.739
Variació existències productes acabats i en curs 4.137 8.193 5.899
Despeses d'explotació 762.516 778.550 844.560
Consum de mercaderies 98.645 80.948 88.631
Consum de primeres matèries i altres proveïments 270.025 305.742 333.449
Treballs realitzats per altres empreses 21.084 23.099 28.419
Despeses de personal 187.174 189.274 204.764
Sous i salaris 146.193 148.053 160.442
Càrregues socials i altres despeses de personal 40.980 41.221 44.323
Despeses en serveis exteriors 146.962 145.980 154.634
Dotacions per a amortitzacions 29.520 29.816 32.844
Resta de despeses d'explotació 9.106 3.690 1.819
Inversió bruta en actius materials 25.822 18.986 29.096
Inversió bruta en actius intangibles 17.842 8.562 11.003
Resultat de l'exercici 40.522 39.985 52.662
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 202 233 229
Persones ocupades 6.136 5.746 5.986
Ingressos d'explotació 1.525.228 1.409.252 1.526.983
Volum de negoci 1.419.903 1.315.091 1.438.529
Vendes netes de productes 980.472 909.405 999.676
Vendes netes de mercaderies 317.891 313.936 351.280
Prestacions de serveis 121.540 91.749 87.573
Treballs realitzats per a l'actiu 970 1.490 5.325
Subvencions a l'explotació 1.289 1.199 900
Resta d'ingressos d'explotació 103.066 91.473 82.229
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -910 4.398 7.877
Variació existències productes acabats i en curs -72.477 2.348 -14.563
Despeses d'explotació 1.511.182 1.363.125 1.507.353
Consum de mercaderies 306.191 298.032 339.736
Consum de primeres matèries i altres proveïments 535.254 493.991 505.309
Treballs realitzats per altres empreses 88.651 76.033 70.430
Despeses de personal 317.844 283.361 301.480
Sous i salaris 248.811 218.578 233.213
Càrregues socials i altres despeses de personal 69.032 64.783 68.267
Despeses en serveis exteriors 196.386 169.828 196.024
Dotacions per a amortitzacions 33.096 32.020 65.470
Resta de despeses d'explotació 33.760 9.859 28.903
Inversió bruta en actius materials 14.567 18.812 24.498
Inversió bruta en actius intangibles 5.701 145.106 8.750
Resultat de l'exercici -97.931 14.757 -11.481
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 173 186 198
Persones ocupades 2.344 2.489 2.625
Ingressos d'explotació 601.232 615.718 673.776
Volum de negoci 594.144 607.589 665.871
Vendes netes de productes 520.724 535.624 589.406
Vendes netes de mercaderies 64.987 64.357 65.997
Prestacions de serveis 8.434 7.607 10.468
Treballs realitzats per a l'actiu 1.580 2.630 2.398
Subvencions a l'explotació 177 1.427 318
Resta d'ingressos d'explotació 5.331 4.073 5.189
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -402 -405 2.721
Variació existències productes acabats i en curs 9.241 -2.294 6.230
Despeses d'explotació 567.133 574.937 644.566
Consum de mercaderies 49.146 49.320 54.249
Consum de primeres matèries i altres proveïments 304.343 309.948 321.126
Treballs realitzats per altres empreses 14.554 20.392 22.024
Despeses de personal 92.101 95.243 107.091
Sous i salaris 73.161 74.385 83.348
Càrregues socials i altres despeses de personal 18.940 20.858 23.743
Despeses en serveis exteriors 89.259 82.905 101.290
Dotacions per a amortitzacions 12.207 12.734 14.723
Resta de despeses d'explotació 5.522 4.396 24.063
Inversió bruta en actius materials 12.097 6.420 9.044
Inversió bruta en actius intangibles 3.965 2.020 2.945
Resultat de l'exercici 35.567 31.693 31.355
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 157 162 165
Persones ocupades 4.931 5.456 5.779
Ingressos d'explotació 1.584.768 1.754.293 1.886.030
Volum de negoci 1.564.948 1.735.561 1.865.377
Vendes netes de productes 1.398.950 1.532.267 1.682.815
Vendes netes de mercaderies 138.038 167.967 138.078
Prestacions de serveis 27.960 35.327 44.484
Treballs realitzats per a l'actiu 8.053 8.588 8.925
Subvencions a l'explotació 355 205 682
Resta d'ingressos d'explotació 11.412 9.939 11.046
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.665 9.217 4.881
Variació existències productes acabats i en curs -8.499 16.936 -13.289
Despeses d'explotació 1.522.420 1.703.606 1.805.139
Consum de mercaderies 98.037 110.128 121.249
Consum de primeres matèries i altres proveïments 941.157 1.056.148 1.109.104
Treballs realitzats per altres empreses 24.595 33.819 34.640
Despeses de personal 222.615 251.464 277.573
Sous i salaris 171.175 192.944 215.803
Càrregues socials i altres despeses de personal 51.440 58.520 61.770
Despeses en serveis exteriors 178.861 195.047 201.497
Dotacions per a amortitzacions 34.210 40.275 44.962
Resta de despeses d'explotació 22.944 16.725 16.114
Inversió bruta en actius materials 45.170 34.755 46.647
Inversió bruta en actius intangibles 6.794 8.657 5.401
Resultat de l'exercici 63.143 19.090 -25.893
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 172 166 175
Persones ocupades 3.733 3.508 3.666
Ingressos d'explotació 716.623 744.169 807.971
Volum de negoci 712.937 741.284 804.897
Vendes netes de productes 671.017 683.871 763.192
Vendes netes de mercaderies 30.986 36.035 20.429
Prestacions de serveis 10.933 21.377 21.276
Treballs realitzats per a l'actiu 1.237 1.083 450
Subvencions a l'explotació 381 170 285
Resta d'ingressos d'explotació 2.068 1.632 2.339
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.661 8.981 4.088
Variació existències productes acabats i en curs 6.993 2.107 3.953
Despeses d'explotació 698.505 712.260 765.819
Consum de mercaderies 19.058 28.801 22.206
Consum de primeres matèries i altres proveïments 375.245 381.829 424.966
Treballs realitzats per altres empreses 30.775 38.086 40.147
Despeses de personal 143.412 138.460 151.291
Sous i salaris 111.132 107.938 117.467
Càrregues socials i altres despeses de personal 32.280 30.522 33.824
Despeses en serveis exteriors 105.220 101.272 104.101
Dotacions per a amortitzacions 17.657 19.388 20.175
Resta de despeses d'explotació 7.138 4.423 2.932
Inversió bruta en actius materials 23.588 23.401 7.421
Inversió bruta en actius intangibles 8.308 2.229 2.478
Resultat de l'exercici 21.265 23.991 39.589
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 574 557 581
Persones ocupades 8.523 8.724 9.441
Ingressos d'explotació 1.707.649 1.851.439 2.012.133
Volum de negoci 1.684.042 1.829.217 1.982.166
Vendes netes de productes 1.508.756 1.620.081 1.752.941
Vendes netes de mercaderies 87.826 102.555 98.627
Prestacions de serveis 87.460 106.581 130.598
Treballs realitzats per a l'actiu 5.843 6.947 9.001
Subvencions a l'explotació 512 437 894
Resta d'ingressos d'explotació 17.252 14.839 20.072
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.618 893 13.695
Variació existències productes acabats i en curs 29.899 17.635 20.333
Despeses d'explotació 1.622.036 1.739.346 1.917.740
Consum de mercaderies 61.384 72.558 66.021
Consum de primeres matèries i altres proveïments 828.254 909.925 984.707
Treballs realitzats per altres empreses 85.800 83.262 107.867
Despeses de personal 346.822 357.858 405.514
Sous i salaris 270.161 276.654 313.594
Càrregues socials i altres despeses de personal 76.661 81.204 91.920
Despeses en serveis exteriors 260.815 276.630 303.752
Dotacions per a amortitzacions 29.421 31.775 35.941
Resta de despeses d'explotació 9.541 7.339 13.939
Inversió bruta en actius materials 42.951 47.027 45.680
Inversió bruta en actius intangibles 7.557 9.007 10.666
Resultat de l'exercici 79.206 99.584 90.281
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 249 234 234
Persones ocupades 3.399 3.314 3.411
Ingressos d'explotació 547.171 574.926 641.163
Volum de negoci 536.071 566.063 634.311
Vendes netes de productes 493.719 525.848 604.841
Vendes netes de mercaderies 24.920 20.978 19.105
Prestacions de serveis 17.432 19.238 10.366
Treballs realitzats per a l'actiu 3.456 4.357 3.087
Subvencions a l'explotació 367 392 577
Resta d'ingressos d'explotació 7.276 4.114 3.187
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 30.880 -7.501 5.101
Variació existències productes acabats i en curs 4.172 7.465 9.472
Despeses d'explotació 511.144 527.089 587.930
Consum de mercaderies 15.603 13.294 13.352
Consum de primeres matèries i altres proveïments 228.616 248.758 274.408
Treballs realitzats per altres empreses 48.465 46.659 60.390
Despeses de personal 125.780 125.378 140.003
Sous i salaris 96.967 97.199 108.911
Càrregues socials i altres despeses de personal 28.813 28.178 31.092
Despeses en serveis exteriors 75.716 74.900 83.184
Dotacions per a amortitzacions 12.519 11.987 14.584
Resta de despeses d'explotació 4.445 6.112 2.010
Inversió bruta en actius materials 11.291 11.658 16.402
Inversió bruta en actius intangibles 2.114 2.290 1.839
Resultat de l'exercici 27.490 41.295 50.707
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 600 628 714
Persones ocupades 9.584 10.265 10.608
Ingressos d'explotació 1.927.273 2.067.219 2.248.399
Volum de negoci 1.900.963 2.036.657 2.215.032
Vendes netes de productes 1.603.263 1.716.555 1.825.789
Vendes netes de mercaderies 221.320 224.262 280.642
Prestacions de serveis 76.381 95.841 108.601
Treballs realitzats per a l'actiu 12.396 12.927 14.389
Subvencions a l'explotació 1.762 2.860 2.081
Resta d'ingressos d'explotació 12.152 14.775 16.897
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 388 12.351 652
Variació existències productes acabats i en curs 24.558 66.970 39.938
Despeses d'explotació 1.864.642 2.028.551 2.184.498
Consum de mercaderies 206.482 169.424 263.855
Consum de primeres matèries i altres proveïments 745.294 863.355 871.137
Treballs realitzats per altres empreses 192.393 203.318 199.151
Despeses de personal 418.901 464.664 500.804
Sous i salaris 328.992 365.787 393.159
Càrregues socials i altres despeses de personal 89.909 98.878 107.645
Despeses en serveis exteriors 247.177 274.601 297.428
Dotacions per a amortitzacions 37.298 41.988 42.926
Resta de despeses d'explotació 17.097 11.201 9.196
Inversió bruta en actius materials 50.054 55.213 88.932
Inversió bruta en actius intangibles 15.580 16.042 18.164
Resultat de l'exercici 81.368 78.470 76.389
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 141 147 147
Persones ocupades 17.351 17.488 17.992
Ingressos d'explotació 10.951.426 12.132.789 12.266.132
Volum de negoci 10.287.103 11.357.084 11.440.656
Vendes netes de productes 8.116.190 8.698.232 8.912.114
Vendes netes de mercaderies 1.876.203 2.410.960 2.240.678
Prestacions de serveis 294.710 247.892 287.864
Treballs realitzats per a l'actiu 168.352 208.234 293.275
Subvencions a l'explotació 8.469 9.076 5.089
Resta d'ingressos d'explotació 487.501 558.396 527.113
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 54.202 -2.506 75.416
Variació existències productes acabats i en curs 8.004 30.634 -52.155
Despeses d'explotació 10.679.553 11.917.380 11.887.335
Consum de mercaderies 1.641.976 2.178.348 2.050.379
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.047.923 6.196.535 6.131.410
Treballs realitzats per altres empreses 48.655 54.330 63.993
Despeses de personal 967.915 971.733 1.010.447
Sous i salaris 757.296 751.114 789.493
Càrregues socials i altres despeses de personal 210.619 220.619 220.954
Despeses en serveis exteriors 1.388.870 1.614.449 1.947.194
Dotacions per a amortitzacions 393.753 526.280 492.186
Resta de despeses d'explotació 190.462 375.706 191.726
Inversió bruta en actius materials 595.751 444.053 581.608
Inversió bruta en actius intangibles 179.495 214.899 404.641
Resultat de l'exercici 906.378 396.361 303.079
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 243 274 291
Persones ocupades 20.477 21.558 21.082
Ingressos d'explotació 6.062.903 6.537.269 6.741.881
Volum de negoci 5.932.212 6.350.750 6.558.760
Vendes netes de productes 5.589.394 6.060.207 6.143.404
Vendes netes de mercaderies 205.539 207.655 250.392
Prestacions de serveis 137.279 82.888 164.964
Treballs realitzats per a l'actiu 20.531 21.348 28.836
Subvencions a l'explotació 3.659 4.476 3.071
Resta d'ingressos d'explotació 106.501 160.695 151.215
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -20.614 16.701 25.268
Variació existències productes acabats i en curs 1.062 35.405 -3.824
Despeses d'explotació 5.913.787 6.354.079 6.490.455
Consum de mercaderies 201.783 181.174 225.319
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.621.495 4.034.045 4.050.572
Treballs realitzats per altres empreses 106.458 114.542 146.884
Despeses de personal 963.463 920.492 907.074
Sous i salaris 759.117 708.399 696.626
Càrregues socials i altres despeses de personal 204.346 212.093 210.448
Despeses en serveis exteriors 738.520 805.551 846.411
Dotacions per a amortitzacions 165.592 187.946 187.995
Resta de despeses d'explotació 116.477 110.330 126.200
Inversió bruta en actius materials 176.553 174.533 142.022
Inversió bruta en actius intangibles 30.826 82.478 42.131
Resultat de l'exercici 164.073 323.256 307.792
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 179 174 168
Persones ocupades 3.060 2.889 2.961
Ingressos d'explotació 541.667 623.963 638.253
Volum de negoci 516.881 603.262 612.303
Vendes netes de productes 429.969 506.924 514.998
Vendes netes de mercaderies 7.192 8.959 10.759
Prestacions de serveis 79.719 87.379 86.546
Treballs realitzats per a l'actiu 3.116 2.591 2.744
Subvencions a l'explotació 472 395 766
Resta d'ingressos d'explotació 21.199 17.714 22.440
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.048 29.602 -2.409
Variació existències productes acabats i en curs 14.010 -14.885 -14.973
Despeses d'explotació 544.903 573.795 600.073
Consum de mercaderies 6.734 6.638 8.180
Consum de primeres matèries i altres proveïments 252.111 258.166 300.882
Treballs realitzats per altres empreses 41.886 51.410 71.124
Despeses de personal 123.420 127.151 139.325
Sous i salaris 92.220 95.518 102.986
Càrregues socials i altres despeses de personal 31.200 31.633 36.338
Despeses en serveis exteriors 93.684 106.543 114.599
Dotacions per a amortitzacions 11.938 10.283 13.175
Resta de despeses d'explotació 15.131 13.604 -47.212
Inversió bruta en actius materials 15.896 12.176 8.669
Inversió bruta en actius intangibles 3.476 3.601 2.793
Resultat de l'exercici 13.207 15.285 3.139
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.700 1.655 1.680
Persones ocupades 7.555 7.213 7.879
Ingressos d'explotació 762.667 752.237 857.080
Volum de negoci 750.488 745.815 852.455
Vendes netes de productes 693.642 696.318 803.588
Vendes netes de mercaderies 27.953 25.196 22.929
Prestacions de serveis 28.894 24.301 25.938
Treballs realitzats per a l'actiu 2.350 3.220 2.401
Subvencions a l'explotació 6.640 284 271
Resta d'ingressos d'explotació 3.188 2.917 1.953
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -140.849 -431 1.831
Variació existències productes acabats i en curs 2.378 5.433 2.954
Despeses d'explotació 712.285 713.088 796.084
Consum de mercaderies 20.203 18.905 20.842
Consum de primeres matèries i altres proveïments 295.159 307.696 343.325
Treballs realitzats per altres empreses 38.947 35.035 41.312
Despeses de personal 195.500 191.895 219.440
Sous i salaris 152.390 148.672 170.743
Càrregues socials i altres despeses de personal 43.110 43.222 48.697
Despeses en serveis exteriors 137.555 136.655 153.542
Dotacions per a amortitzacions 21.636 18.386 18.853
Resta de despeses d'explotació 3.286 4.516 -1.231
Inversió bruta en actius materials 18.472 20.551 24.015
Inversió bruta en actius intangibles 1.313 5.726 2.314
Resultat de l'exercici 46.947 28.437 68.573
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 705 662 708
Persones ocupades 2.719 2.545 2.445
Ingressos d'explotació 368.883 363.955 390.790
Volum de negoci 362.580 359.359 384.967
Vendes netes de productes 321.994 337.317 365.823
Vendes netes de mercaderies 20.147 13.840 11.402
Prestacions de serveis 20.439 8.202 7.742
Treballs realitzats per a l'actiu 4.005 2.964 3.608
Subvencions a l'explotació 451 48 155
Resta d'ingressos d'explotació 1.848 1.585 2.060
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 20.345 4.644 11.000
Variació existències productes acabats i en curs -3.038 3.408 3.600
Despeses d'explotació 337.221 334.432 355.031
Consum de mercaderies 12.026 9.782 9.389
Consum de primeres matèries i altres proveïments 153.318 166.604 171.369
Treballs realitzats per altres empreses 17.570 21.332 20.831
Despeses de personal 78.398 71.508 76.478
Sous i salaris 62.254 56.678 60.930
Càrregues socials i altres despeses de personal 16.144 14.829 15.548
Despeses en serveis exteriors 57.977 52.363 60.672
Dotacions per a amortitzacions 12.524 9.285 11.309
Resta de despeses d'explotació 5.408 3.560 4.984
Inversió bruta en actius materials 10.177 6.740 7.138
Inversió bruta en actius intangibles 2.184 2.882 3.395
Resultat de l'exercici 24.834 26.092 30.808
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 926 880 859
Persones ocupades 5.090 4.936 5.217
Ingressos d'explotació 609.856 556.688 613.779
Volum de negoci 592.676 535.617 600.610
Vendes netes de productes 491.364 448.698 496.410
Vendes netes de mercaderies 71.694 65.483 79.959
Prestacions de serveis 29.617 21.436 24.241
Treballs realitzats per a l'actiu 6.684 9.523 3.705
Subvencions a l'explotació 2.912 3.426 561
Resta d'ingressos d'explotació 7.584 8.122 8.903
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 10.749 -2.392 5.110
Variació existències productes acabats i en curs -1.808 4.499 13.461
Despeses d'explotació 567.814 508.882 571.486
Consum de mercaderies 36.929 35.522 47.018
Consum de primeres matèries i altres proveïments 192.773 164.020 191.248
Treballs realitzats per altres empreses 8.542 10.057 13.920
Despeses de personal 164.147 159.009 171.612
Sous i salaris 124.605 124.973 134.197
Càrregues socials i altres despeses de personal 39.542 34.036 37.414
Despeses en serveis exteriors 126.113 107.868 122.073
Dotacions per a amortitzacions 20.707 27.144 20.343
Resta de despeses d'explotació 18.604 5.263 5.273
Inversió bruta en actius materials 29.389 34.881 46.969
Inversió bruta en actius intangibles 30.753 4.758 6.404
Resultat de l'exercici 42.105 52.354 55.887
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 417 392 403
Persones ocupades 3.254 3.083 2.588
Ingressos d'explotació 345.486 381.174 309.740
Volum de negoci 332.288 370.342 303.926
Vendes netes de productes 286.466 334.250 275.909
Vendes netes de mercaderies 36.092 26.680 22.304
Prestacions de serveis 9.731 9.412 5.713
Treballs realitzats per a l'actiu 1.733 891 1.026
Subvencions a l'explotació 100 1.126 1.136
Resta d'ingressos d'explotació 11.365 8.814 3.652
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.934 -441 136
Variació existències productes acabats i en curs 1.555 2.716 7.177
Despeses d'explotació 335.264 378.869 300.742
Consum de mercaderies 25.557 18.439 18.973
Consum de primeres matèries i altres proveïments 122.567 157.385 122.960
Treballs realitzats per altres empreses 11.271 9.609 8.847
Despeses de personal 90.744 101.932 75.306
Sous i salaris 71.471 82.505 59.127
Càrregues socials i altres despeses de personal 19.273 19.427 16.179
Despeses en serveis exteriors 71.939 76.015 61.782
Dotacions per a amortitzacions 10.539 12.109 11.234
Resta de despeses d'explotació 2.647 3.380 1.640
Inversió bruta en actius materials 13.176 12.275 6.360
Inversió bruta en actius intangibles 745 555 957
Resultat de l'exercici 4.894 -4.415 12.241
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 2.715 2.892 3.276
Persones ocupades 15.233 14.937 17.272
Ingressos d'explotació 1.753.178 1.812.489 1.967.739
Volum de negoci 1.729.844 1.786.258 1.939.997
Vendes netes de productes 733.796 914.633 935.958
Vendes netes de mercaderies 69.220 68.540 53.985
Prestacions de serveis 926.827 803.085 950.054
Treballs realitzats per a l'actiu 1.682 1.711 3.248
Subvencions a l'explotació 1.370 667 1.078
Resta d'ingressos d'explotació 20.282 23.853 23.417
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.770 6.697 682
Variació existències productes acabats i en curs 5.197 -1.256 8.364
Despeses d'explotació 1.653.180 1.710.136 1.849.603
Consum de mercaderies 63.429 51.091 55.798
Consum de primeres matèries i altres proveïments 484.018 520.022 589.332
Treballs realitzats per altres empreses 283.332 268.522 238.777
Despeses de personal 534.724 545.874 617.923
Sous i salaris 416.308 422.948 477.610
Càrregues socials i altres despeses de personal 118.415 122.926 140.313
Despeses en serveis exteriors 238.161 257.101 289.350
Dotacions per a amortitzacions 30.193 31.475 40.029
Resta de despeses d'explotació 19.323 36.050 18.394
Inversió bruta en actius materials 54.230 52.874 54.194
Inversió bruta en actius intangibles 2.876 3.418 2.162
Resultat de l'exercici 90.776 75.507 95.535
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.568 1.614 1.653
Persones ocupades 5.736 5.309 5.636
Ingressos d'explotació 13.395.965 14.396.073 15.585.483
Volum de negoci 13.095.883 14.121.146 15.196.464
Vendes netes de productes 2.425.389 2.874.580 3.088.210
Vendes netes de mercaderies 8.763.284 9.324.163 10.110.739
Prestacions de serveis 1.907.209 1.922.403 1.997.515
Treballs realitzats per a l'actiu 52.763 53.734 55.198
Subvencions a l'explotació 76.063 76.968 77.873
Resta d'ingressos d'explotació 171.256 144.225 255.947
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 50.712 8.006 6.379
Variació existències productes acabats i en curs 911 15.747 11.337
Despeses d'explotació 12.357.935 13.568.401 15.003.433
Consum de mercaderies 5.052.003 5.999.228 6.709.677
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.192.065 1.539.390 1.588.052
Treballs realitzats per altres empreses 3.241.397 3.226.263 3.191.859
Despeses de personal 449.338 410.211 466.651
Sous i salaris 322.950 304.404 339.068
Càrregues socials i altres despeses de personal 126.388 105.807 127.583
Despeses en serveis exteriors 985.124 986.297 1.129.418
Dotacions per a amortitzacions 917.793 815.524 830.495
Resta de despeses d'explotació 520.216 591.489 1.087.281
Inversió bruta en actius materials 541.758 441.289 517.757
Inversió bruta en actius intangibles 69.436 56.448 64.589
Resultat de l'exercici 662.868 754.623 1.066.689
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 309 297 338
Persones ocupades 6.002 5.865 5.740
Ingressos d'explotació 1.402.044 1.487.409 1.452.150
Volum de negoci 1.300.995 1.347.412 1.341.248
Vendes netes de productes 827.297 1.046.140 994.043
Vendes netes de mercaderies 108.113 106.546 125.171
Prestacions de serveis 365.584 194.725 222.034
Treballs realitzats per a l'actiu 50.226 41.678 55.314
Subvencions a l'explotació 17.082 52.954 19.321
Resta d'ingressos d'explotació 33.741 45.366 36.266
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 434 8.867 -636
Variació existències productes acabats i en curs -141 696 -1.597
Despeses d'explotació 1.245.836 1.290.280 1.294.631
Consum de mercaderies 29.378 30.350 27.022
Consum de primeres matèries i altres proveïments 350.912 327.752 354.552
Treballs realitzats per altres empreses 133.113 154.466 157.297
Despeses de personal 252.483 249.210 259.935
Sous i salaris 188.362 185.194 194.013
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.121 64.015 65.922
Despeses en serveis exteriors 286.504 331.951 295.426
Dotacions per a amortitzacions 135.650 131.708 146.159
Resta de despeses d'explotació 57.796 64.843 54.241
Inversió bruta en actius materials 25.299 22.491 29.140
Inversió bruta en actius intangibles 73.380 74.610 61.566
Resultat de l'exercici 88.895 101.676 78.347
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 748 776 814
Persones ocupades 26.043 26.467 26.376
Ingressos d'explotació 2.863.325 2.830.108 2.780.195
Volum de negoci 2.729.335 2.698.435 2.634.630
Vendes netes de productes 800.561 833.906 801.774
Vendes netes de mercaderies 96.616 113.641 90.457
Prestacions de serveis 1.832.158 1.750.888 1.742.399
Treballs realitzats per a l'actiu 2.323 3.632 3.104
Subvencions a l'explotació 39.476 39.049 45.107
Resta d'ingressos d'explotació 92.191 88.992 97.354
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.716 166 2.287
Variació existències productes acabats i en curs 4.962 3.230 -2.658
Despeses d'explotació 2.672.894 2.671.704 2.651.562
Consum de mercaderies 56.834 73.362 47.103
Consum de primeres matèries i altres proveïments 576.984 578.166 553.797
Treballs realitzats per altres empreses 344.243 326.304 345.676
Despeses de personal 930.434 924.612 954.845
Sous i salaris 701.525 694.139 714.674
Càrregues socials i altres despeses de personal 228.909 230.472 240.171
Despeses en serveis exteriors 512.793 534.777 537.141
Dotacions per a amortitzacions 164.815 152.978 156.906
Resta de despeses d'explotació 86.792 81.506 56.094
Inversió bruta en actius materials 112.162 140.307 143.045
Inversió bruta en actius intangibles 20.389 8.423 8.091
Resultat de l'exercici 10.288 162.741 390.239
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula