Skip to main content

Índex de taules: Principals indicadors. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 180.200 196.114 186.386
Despeses de personal per assalariat 61.055 56.096 57.253
Taxa de valor afegit 16,7 13,6 11,4
Taxa de despeses de personal 32,9 28,3 30,3
Taxa bruta d'explotació 10,2 8,8 7,0
Taxa de salarització 97,2 99,0 98,6
Taxa d'inversió 34,9 25,2 25,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 12,2 11,7 11,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries càrnies Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 40.362 39.814 43.740
Despeses de personal per assalariat 27.074 26.775 30.431
Taxa de valor afegit 17,1 16,4 18,2
Taxa de despeses de personal 66,4 66,5 69,0
Taxa bruta d'explotació 5,4 5,1 5,2
Taxa de salarització 99,0 98,9 99,2
Taxa d'inversió 18,4 20,3 19,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 30,9 30,9 30,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 58.063 57.822 62.004
Despeses de personal per assalariat 31.901 33.271 33.107
Taxa de valor afegit 13,4 13,0 14,5
Taxa de despeses de personal 53,6 56,1 52,0
Taxa bruta d'explotació 5,0 4,6 5,4
Taxa de salarització 97,6 97,5 97,4
Taxa d'inversió 17,6 19,7 17,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 38,2 39,9 37,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 58.223 61.129 67.621
Despeses de personal per assalariat 44.066 47.360 43.670
Taxa de valor afegit 23,2 23,7 24,0
Taxa de despeses de personal 74,0 75,1 62,5
Taxa bruta d'explotació 5,8 5,7 8,8
Taxa de salarització 97,8 97,0 96,8
Taxa d'inversió 15,1 12,4 15,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 31,2 31,3 32,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 39.057 39.852 37.217
Despeses de personal per assalariat 27.604 28.338 27.447
Taxa de valor afegit 30,4 31,2 29,8
Taxa de despeses de personal 68,7 68,4 70,4
Taxa bruta d'explotació 9,1 9,7 8,7
Taxa de salarització 97,2 96,2 95,4
Taxa d'inversió 16,0 12,3 18,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 51,1 51,8 53,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 72.180 67.378 91.505
Despeses de personal per assalariat 46.603 47.970 49.221
Taxa de valor afegit 23,8 23,6 25,4
Taxa de despeses de personal 64,0 70,6 53,3
Taxa bruta d'explotació 7,9 6,5 10,8
Taxa de salarització 99,1 99,2 99,1
Taxa d'inversió 26,7 25,8 14,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 40,2 40,1 42,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 53.182 53.708 54.223
Despeses de personal per assalariat 34.850 35.251 37.111
Taxa de valor afegit 18,2 18,1 18,9
Taxa de despeses de personal 63,6 63,7 65,6
Taxa bruta d'explotació 6,3 6,2 6,2
Taxa de salarització 97,0 97,0 95,9
Taxa d'inversió 23,4 31,2 26,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 43,4 43,6 43,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 112.160 104.410 91.205
Despeses de personal per assalariat 43.289 43.527 44.350
Taxa de valor afegit 10,5 8,3 8,2
Taxa de despeses de personal 38,3 41,3 48,0
Taxa bruta d'explotació 6,0 4,7 4,2
Taxa de salarització 99,3 99,1 98,6
Taxa d'inversió 18,1 22,7 20,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 29,2 28,6 29,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 62.579 68.074 60.271
Despeses de personal per assalariat 44.649 43.800 41.839
Taxa de valor afegit 23,5 24,2 21,2
Taxa de despeses de personal 66,8 59,9 66,5
Taxa bruta d'explotació 7,6 9,7 6,9
Taxa de salarització 93,6 93,1 95,8
Taxa d'inversió 18,2 13,6 22,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 30,8 27,6 28,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 93.791 87.536 86.785
Despeses de personal per assalariat 52.216 52.774 56.331
Taxa de valor afegit 24,3 23,7 24,4
Taxa de despeses de personal 55,3 59,4 64,4
Taxa bruta d'explotació 10,3 9,1 8,2
Taxa de salarització 99,3 98,5 99,3
Taxa d'inversió 37,6 47,7 18,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 23,8 25,8 27,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 45.264 50.937 43.480
Despeses de personal per assalariat 30.321 31.125 31.506
Taxa de valor afegit 28,1 29,5 26,4
Taxa de despeses de personal 65,5 60,1 70,8
Taxa bruta d'explotació 9,4 11,7 7,7
Taxa de salarització 97,8 98,3 97,7
Taxa d'inversió 15,6 16,0 13,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 46,6 46,1 44,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 51.792 52.418 51.520
Despeses de personal per assalariat 33.810 33.813 35.484
Taxa de valor afegit 23,8 22,4 23,7
Taxa de despeses de personal 63,0 62,9 67,5
Taxa bruta d'explotació 8,7 8,2 7,7
Taxa de salarització 96,6 97,5 98,0
Taxa d'inversió 12,4 14,2 12,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 49,4 49,8 47,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 38.080 38.912 38.625
Despeses de personal per assalariat 30.435 31.966 33.227
Taxa de valor afegit 38,9 36,2 38,7
Taxa de despeses de personal 76,2 79,7 82,9
Taxa bruta d'explotació 8,8 7,3 6,6
Taxa de salarització 95,3 97,1 96,4
Taxa d'inversió 10,2 13,6 11,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 32,2 35,0 31,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 35.629 38.272 37.338
Despeses de personal per assalariat 27.795 30.094 29.598
Taxa de valor afegit 27,0 26,0 25,6
Taxa de despeses de personal 69,5 70,1 71,0
Taxa bruta d'explotació 7,8 7,6 7,3
Taxa de salarització 89,1 89,2 89,6
Taxa d'inversió 9,9 9,3 9,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 48,0 47,0 48,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 54.993 53.050 53.721
Despeses de personal per assalariat 36.328 35.849 38.259
Taxa de valor afegit 28,2 28,3 27,8
Taxa de despeses de personal 63,9 66,1 69,1
Taxa bruta d'explotació 10,0 9,3 8,5
Taxa de salarització 96,7 97,8 97,0
Taxa d'inversió 11,1 11,3 10,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 43,1 44,8 43,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 37.999 32.476 28.535
Despeses de personal per assalariat 26.496 26.735 27.257
Taxa de valor afegit 28,1 28,2 26,2
Taxa de despeses de personal 59,5 71,1 80,3
Taxa bruta d'explotació 11,1 8,0 5,0
Taxa de salarització 85,3 86,4 84,1
Taxa d'inversió 9,4 6,9 8,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 68,3 72,9 70,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 44.825 41.798 47.674
Despeses de personal per assalariat 34.461 34.763 37.222
Taxa de valor afegit 27,9 25,4 25,4
Taxa de despeses de personal 73,6 79,3 74,9
Taxa bruta d'explotació 7,4 5,2 6,4
Taxa de salarització 95,7 95,4 96,0
Taxa d'inversió 7,3 9,4 11,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 60,0 62,3 63,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 29.533 33.810 34.673
Despeses de personal per assalariat 28.690 30.933 30.749
Taxa de valor afegit 33,5 35,8 34,8
Taxa de despeses de personal 76,2 70,7 71,0
Taxa bruta d'explotació 7,9 10,0 9,9
Taxa de salarització 78,4 77,3 80,1
Taxa d'inversió 19,2 12,5 10,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 13,9 12,2 13,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 35.045 37.567 37.910
Despeses de personal per assalariat 28.897 29.933 31.108
Taxa de valor afegit 28,7 31,3 27,8
Taxa de despeses de personal 74,3 71,5 72,6
Taxa bruta d'explotació 7,2 8,7 7,5
Taxa de salarització 90,1 89,8 88,5
Taxa d'inversió 21,7 21,5 18,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 23,1 21,0 21,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 81.259 84.353 99.527
Despeses de personal per assalariat 48.208 48.386 49.633
Taxa de valor afegit 23,8 22,5 24,2
Taxa de despeses de personal 59,1 57,1 49,6
Taxa bruta d'explotació 9,6 9,5 12,3
Taxa de salarització 99,7 99,5 99,5
Taxa d'inversió 24,3 23,0 12,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 18,7 19,3 19,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 62.852 64.849 56.522
Despeses de personal per assalariat 38.370 39.405 39.360
Taxa de valor afegit 27,2 26,6 23,9
Taxa de despeses de personal 59,8 59,6 68,5
Taxa bruta d'explotació 9,9 9,8 6,8
Taxa de salarització 98,0 98,1 98,4
Taxa d'inversió 14,5 18,1 15,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 27,3 26,8 27,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 41.026 39.294 42.385
Despeses de personal per assalariat 34.786 34.024 35.960
Taxa de valor afegit 37,1 36,1 37,0
Taxa de despeses de personal 75,3 77,4 76,7
Taxa bruta d'explotació 9,1 8,1 8,6
Taxa de salarització 88,8 89,4 90,4
Taxa d'inversió 15,0 13,4 12,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 31,0 32,1 32,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 156.898 163.861 142.871
Despeses de personal per assalariat 59.974 59.368 61.459
Taxa de valor afegit 22,3 20,6 18,1
Taxa de despeses de personal 38,1 36,1 42,8
Taxa bruta d'explotació 13,0 12,7 9,8
Taxa de salarització 99,6 99,6 99,6
Taxa d'inversió 13,6 15,2 18,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 22,2 23,3 24,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 67.096 66.324 68.609
Despeses de personal per assalariat 49.802 53.944 53.003
Taxa de valor afegit 25,4 25,3 24,6
Taxa de despeses de personal 73,8 81,2 77,0
Taxa bruta d'explotació 6,5 4,6 5,5
Taxa de salarització 99,4 99,8 99,6
Taxa d'inversió 7,9 13,6 14,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 24,9 25,3 26,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 85.537 84.086 78.883
Despeses de personal per assalariat 48.462 47.446 48.734
Taxa de valor afegit 27,9 29,0 27,2
Taxa de despeses de personal 56,3 56,1 61,3
Taxa bruta d'explotació 11,8 12,5 10,3
Taxa de salarització 99,4 99,5 99,2
Taxa d'inversió 9,4 12,8 12,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 49,9 51,2 50,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 94.783 93.231 97.925
Despeses de personal per assalariat 51.494 51.653 53.370
Taxa de valor afegit 29,0 26,9 28,5
Taxa de despeses de personal 53,7 55,0 54,1
Taxa bruta d'explotació 12,0 11,4 11,3
Taxa de salarització 98,8 99,4 99,3
Taxa d'inversió 20,4 11,3 9,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 37,3 37,2 36,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 98.850 99.818 107.564
Despeses de personal per assalariat 57.327 58.032 59.405
Taxa de valor afegit 32,0 33,9 34,4
Taxa de despeses de personal 58,0 57,9 55,2
Taxa bruta d'explotació 13,3 14,1 15,4
Taxa de salarització 99,9 99,5 99,9
Taxa d'inversió 20,8 18,3 16,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 39,2 38,6 39,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 117.626 111.290 110.835
Despeses de personal per assalariat 62.801 60.718 61.202
Taxa de valor afegit 43,2 42,3 41,2
Taxa de despeses de personal 53,3 54,5 55,2
Taxa bruta d'explotació 18,2 17,8 17,1
Taxa de salarització 99,9 99,8 99,9
Taxa d'inversió 12,6 22,6 22,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 49,9 50,7 50,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 55.446 59.409 61.957
Despeses de personal per assalariat 38.692 40.677 41.908
Taxa de valor afegit 37,9 39,1 39,5
Taxa de despeses de personal 68,4 67,3 66,4
Taxa bruta d'explotació 10,9 11,6 12,1
Taxa de salarització 98,0 98,2 98,1
Taxa d'inversió 12,8 11,6 9,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 31,3 30,9 29,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 63.894 63.750 64.154
Despeses de personal per assalariat 39.020 39.829 41.593
Taxa de valor afegit 30,4 28,8 27,8
Taxa de despeses de personal 59,8 61,3 63,3
Taxa bruta d'explotació 11,7 10,9 9,9
Taxa de salarització 98,0 98,1 97,7
Taxa d'inversió 13,9 17,5 17,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 32,0 32,5 31,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 61.956 66.552 66.740
Despeses de personal per assalariat 39.142 40.042 41.549
Taxa de valor afegit 32,1 32,5 31,5
Taxa de despeses de personal 61,7 58,6 60,9
Taxa bruta d'explotació 12,3 13,4 12,4
Taxa de salarització 97,6 97,4 97,8
Taxa d'inversió 14,6 10,4 13,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 21,7 19,7 22,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 69.688 67.975 80.707
Despeses de personal per assalariat 42.158 44.591 43.416
Taxa de valor afegit 37,8 35,6 38,3
Taxa de despeses de personal 57,4 62,4 51,8
Taxa bruta d'explotació 11,1 8,9 12,4
Taxa de salarització 94,9 95,1 96,2
Taxa d'inversió 15,2 13,4 13,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 20,5 19,7 21,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 68.985 68.375 77.607
Despeses de personal per assalariat 47.527 47.635 48.550
Taxa de valor afegit 29,7 27,8 29,4
Taxa de despeses de personal 67,7 68,3 61,1
Taxa bruta d'explotació 9,3 8,7 11,3
Taxa de salarització 98,3 98,1 97,7
Taxa d'inversió 10,2 10,7 13,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 14,2 14,3 14,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 46.644 47.226 48.704
Despeses de personal per assalariat 36.935 39.271 40.160
Taxa de valor afegit 28,7 28,6 29,7
Taxa de despeses de personal 75,1 75,0 74,8
Taxa bruta d'explotació 6,8 7,0 7,4
Taxa de salarització 94,9 90,3 90,7
Taxa d'inversió 10,5 18,1 20,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 15,8 16,1 16,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 92.839 91.930 109.844
Despeses de personal per assalariat 44.928 46.956 49.767
Taxa de valor afegit 17,7 15,9 16,7
Taxa de despeses de personal 48,0 50,4 44,9
Taxa bruta d'explotació 9,3 7,9 9,3
Taxa de salarització 99,1 98,7 99,1
Taxa d'inversió 9,7 11,1 15,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 11,9 12,4 11,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 71.165 67.214 66.640
Despeses de personal per assalariat 40.941 41.704 42.810
Taxa de valor afegit 12,8 9,8 11,9
Taxa de despeses de personal 56,1 61,5 63,6
Taxa bruta d'explotació 5,7 3,7 4,4
Taxa de salarització 97,5 99,2 98,9
Taxa d'inversió 13,9 38,0 18,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 16,6 16,0 16,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 45.869 44.178 45.100
Despeses de personal per assalariat 38.442 37.277 38.390
Taxa de valor afegit 31,6 31,7 31,9
Taxa de despeses de personal 78,5 81,6 81,3
Taxa bruta d'explotació 6,9 5,8 6,1
Taxa de salarització 93,6 96,7 95,5
Taxa d'inversió 18,9 8,7 11,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 14,9 12,8 12,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 37.664 37.825 39.174
Despeses de personal per assalariat 30.390 32.252 32.900
Taxa de valor afegit 38,7 37,3 36,1
Taxa de despeses de personal 67,6 72,2 74,5
Taxa bruta d'explotació 12,1 10,3 9,0
Taxa de salarització 83,8 84,7 88,7
Taxa d'inversió 7,2 11,0 3,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 14,3 17,5 17,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 43.271 44.451 47.558
Despeses de personal per assalariat 38.488 39.503 41.870
Taxa de valor afegit 27,0 31,0 32,7
Taxa de despeses de personal 85,1 84,1 84,5
Taxa bruta d'explotació 4,1 4,9 5,1
Taxa de salarització 95,6 94,7 96,0
Taxa d'inversió 9,3 6,6 5,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 9,8 8,1 9,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 58.077 60.732 59.844
Despeses de personal per assalariat 40.452 41.756 41.383
Taxa de valor afegit 23,4 21,5 21,4
Taxa de despeses de personal 68,9 67,7 68,0
Taxa bruta d'explotació 7,2 6,9 6,8
Taxa de salarització 98,8 98,5 98,3
Taxa d'inversió 22,9 17,2 19,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 20,8 18,4 19,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 39.043 44.997 88.389
Despeses de personal per assalariat 40.071 42.993 43.778
Taxa de valor afegit 44,9 38,6 45,9
Taxa de despeses de personal 99,6 92,1 47,5
Taxa bruta d'explotació 0,2 2,9 22,9
Taxa de salarització 97,1 96,4 96,0
Taxa d'inversió 69,6 55,1 7,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 18,0 18,4 18,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 48.451 50.918 49.408
Despeses de personal per assalariat 38.289 39.388 38.403
Taxa de valor afegit 47,5 46,5 41,7
Taxa de despeses de personal 72,9 71,5 73,5
Taxa bruta d'explotació 13,2 13,2 11,0
Taxa de salarització 92,3 92,4 94,5
Taxa d'inversió 12,2 14,4 16,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 14,3 18,1 15,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 47.223 47.238 46.647
Despeses de personal per assalariat 38.025 39.055 39.530
Taxa de valor afegit 44,8 47,3 39,8
Taxa de despeses de personal 72,5 74,3 76,5
Taxa bruta d'explotació 10,5 10,4 10,0
Taxa de salarització 90,1 89,8 90,3
Taxa d'inversió 9,8 9,6 12,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 14,4 19,7 15,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 55.390 53.942 58.077
Despeses de personal per assalariat 38.638 39.390 41.632
Taxa de valor afegit 29,3 26,6 27,7
Taxa de despeses de personal 66,4 69,0 68,1
Taxa bruta d'explotació 9,4 7,9 8,5
Taxa de salarització 95,1 94,5 95,1
Taxa d'inversió 19,6 13,9 12,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 23,5 24,2 22,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 49.829 52.967 52.781
Despeses de personal per assalariat 40.554 39.932 40.788
Taxa de valor afegit 33,7 33,5 31,9
Taxa de despeses de personal 77,3 72,1 73,6
Taxa bruta d'explotació 7,6 9,4 8,4
Taxa de salarització 95,0 95,6 95,2
Taxa d'inversió 14,3 18,2 17,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 32,9 33,1 35,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 62.005 62.969 64.382
Despeses de personal per assalariat 43.025 42.926 45.155
Taxa de valor afegit 38,9 37,5 36,8
Taxa de despeses de personal 67,3 66,6 68,5
Taxa bruta d'explotació 11,5 11,7 10,7
Taxa de salarització 97,0 97,7 97,6
Taxa d'inversió 15,7 9,7 13,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 31,3 33,8 32,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 52.611 64.468 66.033
Despeses de personal per assalariat 52.154 50.032 50.945
Taxa de valor afegit 28,2 33,3 33,8
Taxa de despeses de personal 98,5 76,5 76,3
Taxa bruta d'explotació 0,4 6,6 6,5
Taxa de salarització 99,3 98,6 98,9
Taxa d'inversió 6,3 44,3 8,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 31,0 29,3 30,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 64.802 60.304 68.652
Despeses de personal per assalariat 40.250 39.908 41.804
Taxa de valor afegit 27,1 26,7 28,8
Taxa de despeses de personal 60,6 63,5 59,4
Taxa bruta d'explotació 10,1 9,0 11,0
Taxa de salarització 97,6 95,9 97,6
Taxa d'inversió 10,6 5,6 6,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 39,2 40,8 37,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 66.861 68.271 69.514
Despeses de personal per assalariat 45.405 46.339 48.432
Taxa de valor afegit 22,3 22,4 22,9
Taxa de despeses de personal 67,5 67,5 69,1
Taxa bruta d'explotació 6,8 7,0 6,7
Taxa de salarització 99,4 99,5 99,2
Taxa d'inversió 15,8 11,7 13,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 21,0 22,7 23,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 51.346 55.467 59.654
Despeses de personal per assalariat 38.662 40.072 41.884
Taxa de valor afegit 27,2 27,1 27,7
Taxa de despeses de personal 74,8 71,2 69,2
Taxa bruta d'explotació 6,8 7,6 8,4
Taxa de salarització 99,4 98,5 98,5
Taxa d'inversió 16,6 13,2 4,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 21,8 21,4 21,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 58.333 59.886 60.050
Despeses de personal per assalariat 41.761 42.225 43.997
Taxa de valor afegit 29,7 29,1 28,8
Taxa de despeses de personal 69,8 68,5 71,5
Taxa bruta d'explotació 8,9 9,0 8,1
Taxa de salarització 97,4 97,1 97,6
Taxa d'inversió 10,2 10,7 9,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 19,1 20,0 19,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 52.508 59.555 63.881
Despeses de personal per assalariat 38.122 38.994 41.953
Taxa de valor afegit 33,5 34,7 34,2
Taxa de despeses de personal 70,5 63,5 64,2
Taxa bruta d'explotació 9,8 12,7 12,3
Taxa de salarització 97,1 97,0 97,8
Taxa d'inversió 7,5 7,1 8,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 14,7 15,2 14,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 58.020 60.255 61.545
Despeses de personal per assalariat 44.577 46.430 48.010
Taxa de valor afegit 31,9 31,5 32,3
Taxa de despeses de personal 75,3 75,1 76,7
Taxa bruta d'explotació 7,2 7,6 6,9
Taxa de salarització 98,0 97,5 98,3
Taxa d'inversió 11,8 11,5 16,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 15,4 15,9 15,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 100.712 113.858 109.261
Despeses de personal per assalariat 56.008 55.725 56.326
Taxa de valor afegit 18,9 20,2 19,4
Taxa de despeses de personal 55,4 48,8 51,4
Taxa bruta d'explotació 7,6 9,0 8,4
Taxa de salarització 99,6 99,7 99,7
Taxa d'inversió 44,4 33,1 50,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 17,7 17,9 17,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 67.665 66.127 68.941
Despeses de personal per assalariat 47.239 42.871 43.198
Taxa de valor afegit 23,7 22,3 22,4
Taxa de despeses de personal 69,5 64,6 62,4
Taxa bruta d'explotació 7,1 8,0 8,3
Taxa de salarització 99,6 99,6 99,6
Taxa d'inversió 15,0 18,0 12,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 30,6 31,0 31,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 52.401 63.942 43.006
Despeses de personal per assalariat 41.828 45.554 48.172
Taxa de valor afegit 29,2 30,7 20,7
Taxa de despeses de personal 77,0 68,8 109,4
Taxa bruta d'explotació 7,1 9,5 -2,0
Taxa de salarització 96,4 96,6 97,7
Taxa d'inversió 12,1 8,5 9,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 23,1 20,9 19,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 35.835 35.692 37.871
Despeses de personal per assalariat 30.586 30.675 32.401
Taxa de valor afegit 36,7 34,9 35,6
Taxa de despeses de personal 72,2 74,5 73,5
Taxa bruta d'explotació 10,0 8,8 9,3
Taxa de salarització 84,6 86,7 86,0
Taxa d'inversió 7,3 10,2 8,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 20,4 19,2 18,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 45.500 45.713 53.513
Despeses de personal per assalariat 35.937 35.935 39.161
Taxa de valor afegit 35,0 32,5 34,0
Taxa de despeses de personal 63,4 61,5 58,5
Taxa bruta d'explotació 12,5 12,5 14,1
Taxa de salarització 80,2 78,2 79,9
Taxa d'inversió 10,0 8,3 8,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 39,9 39,9 41,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 47.357 49.069 48.055
Despeses de personal per assalariat 37.351 37.041 37.192
Taxa de valor afegit 42,4 46,4 43,3
Taxa de despeses de personal 68,1 65,7 68,4
Taxa bruta d'explotació 13,0 15,5 13,2
Taxa de salarització 86,3 87,0 88,4
Taxa d'inversió 24,9 16,4 21,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 53,0 54,8 53,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 35.074 38.823 39.920
Despeses de personal per assalariat 31.041 35.702 32.216
Taxa de valor afegit 35,6 33,0 34,8
Taxa de despeses de personal 79,5 85,2 72,9
Taxa bruta d'explotació 7,0 4,8 9,2
Taxa de salarització 89,8 92,6 90,3
Taxa d'inversió 12,2 10,7 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 50,0 49,9 47,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 45.002 47.445 46.153
Despeses de personal per assalariat 40.306 41.385 40.746
Taxa de valor afegit 40,5 40,3 41,6
Taxa de despeses de personal 78,0 77,0 77,5
Taxa bruta d'explotació 8,7 9,1 9,2
Taxa de salarització 87,1 88,3 87,8
Taxa d'inversió 8,3 7,9 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 12,1 12,8 12,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 444.525 422.935 424.740
Despeses de personal per assalariat 82.724 83.172 91.256
Taxa de valor afegit 30,9 27,0 27,2
Taxa de despeses de personal 17,6 18,3 19,5
Taxa bruta d'explotació 16,0 13,0 12,7
Taxa de salarització 94,7 92,9 90,7
Taxa d'inversió 24,0 22,2 24,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 22,0 22,0 24,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 96.404 103.386 103.605
Despeses de personal per assalariat 43.719 43.295 46.202
Taxa de valor afegit 42,7 43,2 42,3
Taxa de despeses de personal 43,6 41,1 43,7
Taxa bruta d'explotació 25,1 26,5 25,0
Taxa de salarització 96,2 98,1 98,0
Taxa d'inversió 17,1 16,0 15,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 26,4 27,0 25,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 51.557 48.847 48.166
Despeses de personal per assalariat 36.115 35.276 36.537
Taxa de valor afegit 48,6 47,6 47,4
Taxa de despeses de personal 69,3 71,5 75,2
Taxa bruta d'explotació 15,1 13,6 12,0
Taxa de salarització 98,9 99,0 99,1
Taxa d'inversió 9,9 11,5 11,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 19,8 21,0 20,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula