Skip to main content

Persones ocupades i hores treballades. Per agrupacions

Total indústria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 460.124 469.163 487.912
Persones assalariades 441.096 450.399 468.850
Persones no assalariades 19.028 18.765 19.062
Personal assalariat equivalent a jornada completa 424.411 433.575 452.503
Hores treballades pel personal assalariat 742.656 758.799 789.896
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.656 3.432 3.484
Persones assalariades 3.553 3.399 3.434
Persones no assalariades 102 33 50
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.418 3.277 3.319
Hores treballades pel personal assalariat 5.792 5.543 5.649
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 75.340 78.438 83.351
Persones assalariades 74.073 76.920 81.519
Persones no assalariades 1.267 1.518 1.832
Personal assalariat equivalent a jornada completa 71.384 73.964 78.629
Hores treballades pel personal assalariat 126.458 131.574 139.448
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 9.343 9.594 9.940
Persones assalariades 8.881 9.073 9.623
Persones no assalariades 462 521 317
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.391 8.655 9.175
Hores treballades pel personal assalariat 14.978 15.505 16.337
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 31.023 31.550 32.128
Persones assalariades 28.318 29.083 29.387
Persones no assalariades 2.705 2.467 2.742
Personal assalariat equivalent a jornada completa 26.821 27.665 27.962
Hores treballades pel personal assalariat 48.297 49.859 50.326
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 7.302 8.103 7.851
Persones assalariades 6.164 6.790 6.630
Persones no assalariades 1.138 1.314 1.221
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.824 6.414 6.339
Hores treballades pel personal assalariat 10.469 11.400 11.136
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 28.856 28.478 30.191
Persones assalariades 26.895 26.652 28.424
Persones no assalariades 1.961 1.826 1.766
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.904 25.545 27.465
Hores treballades pel personal assalariat 46.040 45.323 48.740
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries químiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 35.061 35.027 36.459
Persones assalariades 34.838 34.868 36.236
Persones no assalariades 223 160 223
Personal assalariat equivalent a jornada completa 33.777 33.843 35.171
Hores treballades pel personal assalariat 59.200 59.455 61.179
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 21.784 21.731 22.461
Persones assalariades 21.768 21.681 22.442
Persones no assalariades 16 50 20
Personal assalariat equivalent a jornada completa 21.410 21.315 22.032
Hores treballades pel personal assalariat 37.114 36.635 38.211
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 21.981 22.283 23.747
Persones assalariades 21.537 21.869 23.205
Persones no assalariades 445 414 542
Personal assalariat equivalent a jornada completa 20.926 21.234 22.760
Hores treballades pel personal assalariat 36.173 36.675 39.512
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 10.754 10.645 11.254
Persones assalariades 10.408 10.213 10.835
Persones no assalariades 346 431 419
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.969 9.854 10.435
Hores treballades pel personal assalariat 17.505 17.284 18.154
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Metal·lúrgia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 6.227 6.458 6.620
Persones assalariades 6.115 6.392 6.553
Persones no assalariades 112 65 66
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.913 6.191 6.347
Hores treballades pel personal assalariat 9.984 10.483 10.736
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 49.096 52.966 54.478
Persones assalariades 45.603 49.269 51.297
Persones no assalariades 3.493 3.697 3.180
Personal assalariat equivalent a jornada completa 43.563 47.219 49.260
Hores treballades pel personal assalariat 76.857 82.963 86.313
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 21.942 22.356 23.633
Persones assalariades 21.477 21.855 23.122
Persones no assalariades 465 501 511
Personal assalariat equivalent a jornada completa 20.814 21.201 22.461
Hores treballades pel personal assalariat 36.273 36.974 38.960
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 25.240 25.812 27.127
Persones assalariades 24.711 25.153 26.597
Persones no assalariades 529 658 530
Personal assalariat equivalent a jornada completa 23.902 24.378 25.835
Hores treballades pel personal assalariat 42.273 42.835 45.423
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 37.828 39.046 39.074
Persones assalariades 37.677 38.909 38.937
Persones no assalariades 151 137 137
Personal assalariat equivalent a jornada completa 37.136 38.229 38.470
Hores treballades pel personal assalariat 62.837 64.962 64.768
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 3.060 2.889 2.961
Persones assalariades 2.951 2.791 2.892
Persones no assalariades 109 98 69
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.884 2.720 2.819
Hores treballades pel personal assalariat 4.758 4.463 4.633
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 18.618 17.778 18.129
Persones assalariades 15.892 15.394 15.677
Persones no assalariades 2.727 2.384 2.452
Personal assalariat equivalent a jornada completa 15.083 14.655 14.865
Hores treballades pel personal assalariat 26.599 25.974 26.258
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 15.233 14.937 17.272
Persones assalariades 13.267 13.190 15.165
Persones no assalariades 1.966 1.747 2.107
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.688 12.684 14.548
Hores treballades pel personal assalariat 22.616 22.871 26.128
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 5.736 5.309 5.636
Persones assalariades 5.432 4.932 5.114
Persones no assalariades 305 377 523
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.246 4.796 4.933
Hores treballades pel personal assalariat 8.837 7.988 8.261
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Persones ocupades 32.044 32.332 32.116
Persones assalariades 31.538 31.966 31.760
Persones no assalariades 506 366 357
Personal assalariat equivalent a jornada completa 29.359 29.737 29.677
Hores treballades pel personal assalariat 49.595 50.031 49.725
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula