Skip to main content
Total indústria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 36.298 36.343 37.921
Persones ocupades 460.124 469.163 487.912
Ingressos d'explotació 133.246.675 142.315.149 150.762.661
Volum de negoci 130.002.368 138.825.841 147.007.147
Vendes netes de productes 99.427.085 107.482.380 113.081.787
Vendes netes de mercaderies 20.401.841 21.462.939 23.442.810
Prestacions de serveis 10.173.441 9.880.522 10.482.550
Treballs realitzats per a l'actiu 541.031 593.390 746.911
Subvencions a l'explotació 306.922 332.717 333.281
Resta d'ingressos d'explotació 2.396.354 2.563.201 2.675.321
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 536.736 451.072 515.821
Variació existències productes acabats i en curs 243.993 524.859 494.262
Despeses d'explotació 125.852.181 135.286.068 143.898.561
Consum de mercaderies 14.357.803 15.713.514 17.463.975
Consum de primeres matèries i altres proveïments 59.166.379 65.488.192 68.597.009
Treballs realitzats per altres empreses 7.759.887 7.806.830 8.149.855
Despeses de personal 18.251.250 18.596.142 19.899.353
Sous i salaris 14.191.906 14.442.055 15.427.940
Càrregues socials i altres despeses de personal 4.059.344 4.154.087 4.471.413
Despeses en serveis exteriors 19.963.271 20.888.581 22.524.952
Dotacions per a amortitzacions 4.589.114 4.706.414 4.983.332
Resta de despeses d'explotació 1.764.478 2.086.394 2.280.085
Inversió bruta en actius materials 4.790.043 4.833.908 5.020.405
Inversió bruta en actius intangibles 776.292 980.163 932.154
Resultat de l'exercici 6.883.419 6.508.501 7.239.333
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 210 198 209
Persones ocupades 3.656 3.432 3.484
Ingressos d'explotació 4.498.276 5.705.441 6.706.609
Volum de negoci 4.318.988 5.508.548 6.496.589
Vendes netes de productes 3.646.963 4.614.567 5.377.715
Vendes netes de mercaderies 607.386 795.451 1.008.093
Prestacions de serveis 64.639 98.530 110.780
Treballs realitzats per a l'actiu 12.840 24.184 19.164
Subvencions a l'explotació 14.991 11.844 14.971
Resta d'ingressos d'explotació 151.457 160.865 175.886
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 139.762 34.987 53.455
Variació existències productes acabats i en curs 42.641 17.182 15.982
Despeses d'explotació 4.333.974 5.457.865 6.470.637
Consum de mercaderies 577.998 774.368 991.806
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.751.042 3.680.804 4.415.301
Treballs realitzats per altres empreses 11.957 14.660 27.210
Despeses de personal 216.954 190.651 196.589
Sous i salaris 165.480 142.672 147.516
Càrregues socials i altres despeses de personal 51.474 47.979 49.073
Despeses en serveis exteriors 511.670 550.498 611.842
Dotacions per a amortitzacions 157.684 162.961 169.383
Resta de despeses d'explotació 106.669 83.923 58.506
Inversió bruta en actius materials 221.249 167.428 157.785
Inversió bruta en actius intangibles 8.936 1.979 6.232
Resultat de l'exercici 168.557 240.418 208.988
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 2.702 2.984 3.499
Persones ocupades 75.340 78.438 83.351
Ingressos d'explotació 23.605.693 25.143.287 26.480.743
Volum de negoci 23.411.022 24.939.922 26.156.285
Vendes netes de productes 20.207.685 21.703.860 22.344.376
Vendes netes de mercaderies 2.322.581 2.344.427 2.888.424
Prestacions de serveis 880.756 891.635 923.485
Treballs realitzats per a l'actiu 25.218 29.021 36.272
Subvencions a l'explotació 36.247 25.656 27.222
Resta d'ingressos d'explotació 133.206 148.688 260.965
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 54.156 64.252 33.336
Variació existències productes acabats i en curs 63.908 45.460 68.039
Despeses d'explotació 22.798.301 24.458.043 25.667.608
Consum de mercaderies 2.067.439 2.083.720 2.422.273
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.792.640 15.147.720 15.299.104
Treballs realitzats per altres empreses 792.741 802.592 873.592
Despeses de personal 2.359.247 2.472.776 2.747.587
Sous i salaris 1.855.824 1.944.237 2.161.744
Càrregues socials i altres despeses de personal 503.424 528.539 585.843
Despeses en serveis exteriors 3.171.124 3.240.511 3.512.752
Dotacions per a amortitzacions 552.600 566.228 621.191
Resta de despeses d'explotació 62.509 144.497 191.109
Inversió bruta en actius materials 715.567 780.661 762.106
Inversió bruta en actius intangibles 24.152 28.277 58.494
Resultat de l'exercici 903.809 719.925 665.530
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 772 770 841
Persones ocupades 9.343 9.594 9.940
Ingressos d'explotació 2.978.895 3.106.759 3.244.271
Volum de negoci 2.877.247 2.999.563 3.151.553
Vendes netes de productes 2.426.625 2.580.893 2.735.944
Vendes netes de mercaderies 272.257 261.109 248.172
Prestacions de serveis 178.365 157.561 167.437
Treballs realitzats per a l'actiu 2.328 3.914 3.382
Subvencions a l'explotació 14.378 18.850 17.764
Resta d'ingressos d'explotació 84.942 84.432 71.572
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -20.648 13.000 1.224
Variació existències productes acabats i en curs -22.168 18.928 -7.391
Despeses d'explotació 2.843.052 2.966.442 3.148.495
Consum de mercaderies 172.365 180.189 187.987
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.411.230 1.455.589 1.603.575
Treballs realitzats per altres empreses 21.315 17.707 18.916
Despeses de personal 414.223 420.553 443.396
Sous i salaris 326.082 321.997 346.024
Càrregues socials i altres despeses de personal 88.141 98.556 97.372
Despeses en serveis exteriors 673.890 748.484 734.320
Dotacions per a amortitzacions 115.672 122.276 131.104
Resta de despeses d'explotació 34.357 21.645 29.198
Inversió bruta en actius materials 156.312 165.569 130.520
Inversió bruta en actius intangibles 6.118 8.483 8.503
Resultat de l'exercici 115.459 103.073 75.619
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 4.390 4.366 4.338
Persones ocupades 31.023 31.550 32.128
Ingressos d'explotació 4.789.820 4.767.306 4.799.110
Volum de negoci 4.740.137 4.709.763 4.726.958
Vendes netes de productes 4.212.905 4.219.192 4.285.133
Vendes netes de mercaderies 235.052 202.962 188.460
Prestacions de serveis 292.179 287.609 253.365
Treballs realitzats per a l'actiu 8.740 10.580 11.796
Subvencions a l'explotació 3.422 3.826 3.878
Resta d'ingressos d'explotació 37.521 43.136 56.478
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -961 7.546 28.261
Variació existències productes acabats i en curs 21.449 24.994 35.577
Despeses d'explotació 4.476.568 4.516.689 4.676.043
Consum de mercaderies 187.960 155.893 153.345
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.008.753 2.103.868 2.135.853
Treballs realitzats per altres empreses 542.172 457.110 460.312
Despeses de personal 853.672 897.204 941.013
Sous i salaris 665.901 700.816 732.840
Càrregues socials i altres despeses de personal 187.770 196.389 208.173
Despeses en serveis exteriors 750.994 776.542 805.455
Dotacions per a amortitzacions 96.730 101.482 156.734
Resta de despeses d'explotació 36.288 24.590 23.332
Inversió bruta en actius materials 122.341 124.078 120.189
Inversió bruta en actius intangibles 14.148 11.396 12.408
Resultat de l'exercici 250.998 195.736 118.420
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.762 1.696 1.778
Persones ocupades 7.302 8.103 7.851
Ingressos d'explotació 791.064 908.211 954.447
Volum de negoci 786.954 902.627 948.148
Vendes netes de productes 728.909 812.425 845.754
Vendes netes de mercaderies 24.537 42.889 31.294
Prestacions de serveis 33.508 47.313 71.100
Treballs realitzats per a l'actiu -874 794 494
Subvencions a l'explotació 1.496 1.574 1.749
Resta d'ingressos d'explotació 3.489 3.216 4.056
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.817 2.597 -1.528
Variació existències productes acabats i en curs 100 1.425 3.764
Despeses d'explotació 757.499 854.153 903.237
Consum de mercaderies 19.679 34.547 24.487
Consum de primeres matèries i altres proveïments 362.739 393.827 431.697
Treballs realitzats per altres empreses 46.834 56.185 66.430
Despeses de personal 177.553 206.234 205.166
Sous i salaris 138.391 160.341 159.688
Càrregues socials i altres despeses de personal 39.163 45.893 45.478
Despeses en serveis exteriors 122.837 132.735 147.798
Dotacions per a amortitzacions 24.184 23.767 25.953
Resta de despeses d'explotació 3.674 6.859 1.705
Inversió bruta en actius materials 44.641 47.351 40.456
Inversió bruta en actius intangibles 3.935 3.232 1.182
Resultat de l'exercici 24.076 45.595 40.054
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 3.465 3.318 3.467
Persones ocupades 28.856 28.478 30.191
Ingressos d'explotació 5.458.515 5.620.765 5.980.805
Volum de negoci 5.397.913 5.563.995 5.914.586
Vendes netes de productes 4.713.598 4.918.470 5.245.699
Vendes netes de mercaderies 451.642 435.385 443.393
Prestacions de serveis 232.673 210.140 225.495
Treballs realitzats per a l'actiu 11.352 4.312 4.928
Subvencions a l'explotació 6.059 5.883 9.145
Resta d'ingressos d'explotació 43.191 46.576 52.145
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 20.465 23.509 14.144
Variació existències productes acabats i en curs 5.645 15.651 18.953
Despeses d'explotació 5.201.919 5.369.997 5.763.983
Consum de mercaderies 329.075 334.982 348.685
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.358.611 2.529.395 2.666.208
Treballs realitzats per altres empreses 260.216 235.223 279.671
Despeses de personal 1.012.691 1.004.430 1.098.181
Sous i salaris 794.222 784.650 860.979
Càrregues socials i altres despeses de personal 218.469 219.780 237.201
Despeses en serveis exteriors 965.139 995.240 1.081.283
Dotacions per a amortitzacions 225.296 228.109 232.605
Resta de despeses d'explotació 50.890 42.618 57.351
Inversió bruta en actius materials 234.866 251.437 201.436
Inversió bruta en actius intangibles 14.971 8.200 15.576
Resultat de l'exercici 193.461 192.467 183.427
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries químiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 981 974 1.053
Persones ocupades 35.061 35.027 36.459
Ingressos d'explotació 17.227.264 18.029.049 18.950.400
Volum de negoci 16.830.475 17.557.608 18.501.681
Vendes netes de productes 14.240.946 14.921.104 15.350.206
Vendes netes de mercaderies 1.750.255 1.650.109 2.120.412
Prestacions de serveis 839.274 986.396 1.031.063
Treballs realitzats per a l'actiu 38.152 49.984 63.101
Subvencions a l'explotació 25.976 21.924 28.565
Resta d'ingressos d'explotació 332.660 399.533 357.053
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 41.420 112.380 93.502
Variació existències productes acabats i en curs 17.943 85.329 78.178
Despeses d'explotació 15.678.353 16.480.589 17.769.990
Consum de mercaderies 1.297.545 1.120.511 1.514.318
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.359.988 9.217.694 9.744.627
Treballs realitzats per altres empreses 150.335 181.286 222.033
Despeses de personal 1.861.769 1.860.087 1.982.336
Sous i salaris 1.453.536 1.465.126 1.537.685
Càrregues socials i altres despeses de personal 408.233 394.962 444.651
Despeses en serveis exteriors 3.447.853 3.526.328 3.680.651
Dotacions per a amortitzacions 448.434 453.222 474.515
Resta de despeses d'explotació 112.429 121.459 151.510
Inversió bruta en actius materials 450.412 511.796 522.498
Inversió bruta en actius intangibles 59.699 39.515 54.072
Resultat de l'exercici 1.450.477 1.392.789 1.058.139
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 152 151 152
Persones ocupades 21.784 21.731 22.461
Ingressos d'explotació 6.965.596 6.570.230 6.900.352
Volum de negoci 6.625.503 6.254.891 6.643.320
Vendes netes de productes 4.589.975 4.440.369 4.913.316
Vendes netes de mercaderies 1.352.145 1.133.322 1.037.510
Prestacions de serveis 683.383 681.200 692.494
Treballs realitzats per a l'actiu 34.220 28.343 28.486
Subvencions a l'explotació 5.901 5.265 5.709
Resta d'ingressos d'explotació 299.972 281.732 222.838
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 102.989 17.254 48.994
Variació existències productes acabats i en curs 1.924 10.765 31.378
Despeses d'explotació 6.126.101 5.854.481 6.101.918
Consum de mercaderies 845.420 700.947 651.076
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.928.401 1.844.633 2.100.204
Treballs realitzats per altres empreses 146.348 135.612 118.484
Despeses de personal 1.339.661 1.302.749 1.363.884
Sous i salaris 1.039.001 1.014.962 1.061.431
Càrregues socials i altres despeses de personal 300.660 287.787 302.453
Despeses en serveis exteriors 1.552.487 1.510.449 1.561.541
Dotacions per a amortitzacions 269.916 266.478 259.676
Resta de despeses d'explotació 43.867 93.613 47.053
Inversió bruta en actius materials 301.695 379.451 479.767
Inversió bruta en actius intangibles 49.440 132.651 46.954
Resultat de l'exercici 716.328 484.801 723.610
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.251 1.244 1.253
Persones ocupades 21.981 22.283 23.747
Ingressos d'explotació 4.750.590 4.990.251 5.569.481
Volum de negoci 4.693.851 4.926.103 5.507.848
Vendes netes de productes 4.268.766 4.497.571 5.017.067
Vendes netes de mercaderies 319.107 320.603 397.069
Prestacions de serveis 105.977 107.928 93.712
Treballs realitzats per a l'actiu 7.086 6.711 9.328
Subvencions a l'explotació 5.549 3.838 5.444
Resta d'ingressos d'explotació 44.105 53.599 46.860
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.158 25.855 1.833
Variació existències productes acabats i en curs -5.100 38.176 31.063
Despeses d'explotació 4.365.983 4.663.689 5.231.671
Consum de mercaderies 248.923 242.062 285.573
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.101.932 2.302.667 2.600.805
Treballs realitzats per altres empreses 203.188 220.416 254.856
Despeses de personal 839.669 872.791 965.853
Sous i salaris 658.268 683.445 753.692
Càrregues socials i altres despeses de personal 181.402 189.346 212.161
Despeses en serveis exteriors 788.341 833.636 923.302
Dotacions per a amortitzacions 147.504 156.065 175.229
Resta de despeses d'explotació 36.425 36.053 26.052
Inversió bruta en actius materials 179.116 229.603 240.045
Inversió bruta en actius intangibles 12.148 9.410 9.585
Resultat de l'exercici 294.193 272.217 253.768
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.111 1.017 1.035
Persones ocupades 10.754 10.645 11.254
Ingressos d'explotació 2.423.580 2.527.816 2.840.456
Volum de negoci 2.328.186 2.432.169 2.715.003
Vendes netes de productes 1.888.767 1.946.199 2.120.955
Vendes netes de mercaderies 336.218 372.176 485.580
Prestacions de serveis 103.201 113.794 108.468
Treballs realitzats per a l'actiu 14.976 13.558 17.685
Subvencions a l'explotació 22.933 29.234 44.729
Resta d'ingressos d'explotació 57.485 52.855 63.039
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 47.913 18.943 11.253
Variació existències productes acabats i en curs -2.524 6.314 19.151
Despeses d'explotació 2.416.109 2.507.295 2.724.969
Consum de mercaderies 269.610 279.822 317.898
Consum de primeres matèries i altres proveïments 805.714 858.879 968.763
Treballs realitzats per altres empreses 84.550 92.814 98.518
Despeses de personal 436.346 442.767 478.533
Sous i salaris 337.709 341.792 367.083
Càrregues socials i altres despeses de personal 98.636 100.975 111.451
Despeses en serveis exteriors 566.185 600.932 665.620
Dotacions per a amortitzacions 153.374 143.490 150.233
Resta de despeses d'explotació 100.330 88.591 45.404
Inversió bruta en actius materials 68.402 74.813 105.911
Inversió bruta en actius intangibles 16.723 7.870 6.597
Resultat de l'exercici 7.602 112.547 398.883
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Metal·lúrgia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 250 277 302
Persones ocupades 6.227 6.458 6.620
Ingressos d'explotació 3.358.632 4.148.449 3.954.820
Volum de negoci 3.337.644 4.131.939 3.940.664
Vendes netes de productes 3.283.409 4.060.836 3.852.000
Vendes netes de mercaderies 22.698 40.290 48.445
Prestacions de serveis 31.538 30.813 40.220
Treballs realitzats per a l'actiu 4.858 4.240 5.691
Subvencions a l'explotació 1.355 1.939 1.061
Resta d'ingressos d'explotació 14.775 10.331 7.403
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.059 -4.086 11.849
Variació existències productes acabats i en curs 35.582 17.649 67.748
Despeses d'explotació 3.235.368 4.026.335 3.867.272
Consum de mercaderies 21.587 33.034 41.839
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.325.154 3.052.095 2.820.445
Treballs realitzats per altres empreses 134.905 135.955 143.931
Despeses de personal 261.043 281.455 300.313
Sous i salaris 200.578 215.950 230.855
Càrregues socials i altres despeses de personal 60.466 65.505 69.457
Despeses en serveis exteriors 405.965 435.593 446.851
Dotacions per a amortitzacions 80.239 80.490 100.182
Resta de despeses d'explotació 6.475 7.713 13.711
Inversió bruta en actius materials 53.304 114.550 82.184
Inversió bruta en actius intangibles 5.802 6.431 12.175
Resultat de l'exercici 48.149 69.918 93.421
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 6.683 6.672 6.620
Persones ocupades 49.096 52.966 54.478
Ingressos d'explotació 7.310.533 8.406.415 9.309.945
Volum de negoci 7.222.659 8.321.979 9.192.878
Vendes netes de productes 6.194.758 7.232.981 8.029.658
Vendes netes de mercaderies 393.342 435.796 412.536
Prestacions de serveis 634.560 653.201 750.684
Treballs realitzats per a l'actiu 19.146 17.811 37.912
Subvencions a l'explotació 2.724 5.693 8.546
Resta d'ingressos d'explotació 66.004 60.933 70.609
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 36.315 14.477 39.434
Variació existències productes acabats i en curs 48.342 35.785 91.474
Despeses d'explotació 6.952.488 8.052.999 8.769.782
Consum de mercaderies 304.753 335.469 315.116
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.140.108 3.754.452 4.191.407
Treballs realitzats per altres empreses 568.234 635.976 701.485
Despeses de personal 1.717.433 1.906.627 2.010.446
Sous i salaris 1.339.055 1.486.270 1.562.492
Càrregues socials i altres despeses de personal 378.378 420.357 447.954
Despeses en serveis exteriors 990.797 1.123.909 1.254.360
Dotacions per a amortitzacions 209.647 238.429 261.771
Resta de despeses d'explotació 21.516 58.137 35.197
Inversió bruta en actius materials 399.140 382.159 315.634
Inversió bruta en actius intangibles 73.328 57.617 31.386
Resultat de l'exercici 377.033 364.639 669.720
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.322 1.325 1.334
Persones ocupades 21.942 22.356 23.633
Ingressos d'explotació 5.132.101 5.279.262 5.758.332
Volum de negoci 4.967.491 5.128.034 5.609.212
Vendes netes de productes 4.030.960 4.236.351 4.684.971
Vendes netes de mercaderies 667.517 672.929 695.842
Prestacions de serveis 269.014 218.754 228.398
Treballs realitzats per a l'actiu 26.292 25.100 29.285
Subvencions a l'explotació 6.174 4.862 6.233
Resta d'ingressos d'explotació 132.144 121.266 113.602
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 37.163 36.721 31.463
Variació existències productes acabats i en curs -62.462 27.398 -5.035
Despeses d'explotació 4.949.465 5.049.196 5.546.535
Consum de mercaderies 566.071 551.057 624.439
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.353.332 2.492.920 2.666.304
Treballs realitzats per altres empreses 164.246 178.101 176.342
Despeses de personal 975.509 977.831 1.069.407
Sous i salaris 762.110 757.676 833.312
Càrregues socials i altres despeses de personal 213.399 220.156 236.095
Despeses en serveis exteriors 689.820 676.751 753.106
Dotacions per a amortitzacions 125.801 135.162 182.447
Resta de despeses d'explotació 74.687 37.375 74.489
Inversió bruta en actius materials 122.250 105.546 142.520
Inversió bruta en actius intangibles 38.460 177.736 36.801
Resultat de l'exercici 68.685 139.122 80.460
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.596 1.585 1.703
Persones ocupades 25.240 25.812 27.127
Ingressos d'explotació 4.898.716 5.237.753 5.709.667
Volum de negoci 4.834.013 5.173.221 5.636.406
Vendes netes de productes 4.276.755 4.546.355 4.946.763
Vendes netes de mercaderies 365.052 383.830 418.803
Prestacions de serveis 192.206 243.037 270.841
Treballs realitzats per a l'actiu 22.933 25.314 26.928
Subvencions a l'explotació 3.022 3.859 3.837
Resta d'ingressos d'explotació 38.748 35.359 42.496
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 44.547 14.725 23.536
Variació existències productes acabats i en curs 65.622 94.177 73.697
Despeses d'explotació 4.696.327 5.007.246 5.455.986
Consum de mercaderies 302.526 284.077 365.434
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.177.410 2.403.867 2.555.218
Treballs realitzats per altres empreses 357.433 371.325 407.555
Despeses de personal 1.034.914 1.086.361 1.197.613
Sous i salaris 807.251 847.578 933.131
Càrregues socials i altres despeses de personal 227.663 238.783 264.482
Despeses en serveis exteriors 688.927 727.403 788.464
Dotacions per a amortitzacions 96.895 105.137 113.626
Resta de despeses d'explotació 38.221 29.074 28.076
Inversió bruta en actius materials 127.884 137.299 158.435
Inversió bruta en actius intangibles 33.560 29.568 33.146
Resultat de l'exercici 209.328 243.340 256.965
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 384 422 438
Persones ocupades 37.828 39.046 39.074
Ingressos d'explotació 17.014.329 18.670.058 19.008.014
Volum de negoci 16.219.316 17.707.834 17.999.415
Vendes netes de productes 13.705.584 14.758.439 15.055.518
Vendes netes de mercaderies 2.081.743 2.618.615 2.491.070
Prestacions de serveis 431.988 330.780 452.827
Treballs realitzats per a l'actiu 188.883 229.582 322.111
Subvencions a l'explotació 12.129 13.552 8.159
Resta d'ingressos d'explotació 594.002 719.090 678.328
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 33.589 14.194 100.684
Variació existències productes acabats i en curs 9.066 66.038 -55.979
Despeses d'explotació 16.593.340 18.271.459 18.377.790
Consum de mercaderies 1.843.758 2.359.521 2.275.698
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.669.418 10.230.580 10.181.982
Treballs realitzats per altres empreses 155.113 168.871 210.878
Despeses de personal 1.931.378 1.892.225 1.917.521
Sous i salaris 1.516.413 1.459.513 1.486.119
Càrregues socials i altres despeses de personal 414.965 432.712 431.402
Despeses en serveis exteriors 2.127.390 2.420.000 2.793.605
Dotacions per a amortitzacions 559.345 714.226 680.181
Resta de despeses d'explotació 306.939 486.036 317.926
Inversió bruta en actius materials 772.303 618.586 723.630
Inversió bruta en actius intangibles 210.321 297.377 446.772
Resultat de l'exercici 1.070.451 719.617 610.871
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 179 174 168
Persones ocupades 3.060 2.889 2.961
Ingressos d'explotació 541.667 623.963 638.253
Volum de negoci 516.881 603.262 612.303
Vendes netes de productes 429.969 506.924 514.998
Vendes netes de mercaderies 7.192 8.959 10.759
Prestacions de serveis 79.719 87.379 86.546
Treballs realitzats per a l'actiu 3.116 2.591 2.744
Subvencions a l'explotació 472 395 766
Resta d'ingressos d'explotació 21.199 17.714 22.440
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.048 29.602 -2.409
Variació existències productes acabats i en curs 14.010 -14.885 -14.973
Despeses d'explotació 544.903 573.795 600.073
Consum de mercaderies 6.734 6.638 8.180
Consum de primeres matèries i altres proveïments 252.111 258.166 300.882
Treballs realitzats per altres empreses 41.886 51.410 71.124
Despeses de personal 123.420 127.151 139.325
Sous i salaris 92.220 95.518 102.986
Càrregues socials i altres despeses de personal 31.200 31.633 36.338
Despeses en serveis exteriors 93.684 106.543 114.599
Dotacions per a amortitzacions 11.938 10.283 13.175
Resta de despeses d'explotació 15.131 13.604 -47.212
Inversió bruta en actius materials 15.896 12.176 8.669
Inversió bruta en actius intangibles 3.476 3.601 2.793
Resultat de l'exercici 13.207 15.285 3.139
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 3.748 3.590 3.650
Persones ocupades 18.618 17.778 18.129
Ingressos d'explotació 2.086.892 2.054.053 2.171.389
Volum de negoci 2.038.033 2.011.133 2.141.959
Vendes netes de productes 1.793.466 1.816.583 1.941.731
Vendes netes de mercaderies 155.885 131.199 136.595
Prestacions de serveis 88.681 63.351 63.634
Treballs realitzats per a l'actiu 14.772 16.598 10.740
Subvencions a l'explotació 10.102 4.883 2.123
Resta d'ingressos d'explotació 23.985 21.439 16.568
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -111.689 1.379 18.077
Variació existències productes acabats i en curs -914 16.056 27.192
Despeses d'explotació 1.952.585 1.935.271 2.023.343
Consum de mercaderies 94.715 82.647 96.222
Consum de primeres matèries i altres proveïments 763.817 795.705 828.901
Treballs realitzats per altres empreses 76.329 76.032 84.910
Despeses de personal 528.789 524.343 542.836
Sous i salaris 410.720 412.828 424.997
Càrregues socials i altres despeses de personal 118.069 111.516 117.838
Despeses en serveis exteriors 393.584 372.901 398.069
Dotacions per a amortitzacions 65.406 66.923 61.739
Resta de despeses d'explotació 29.945 16.719 10.665
Inversió bruta en actius materials 71.215 74.446 84.483
Inversió bruta en actius intangibles 34.995 13.922 13.070
Resultat de l'exercici 118.780 102.467 167.510
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 2.715 2.892 3.276
Persones ocupades 15.233 14.937 17.272
Ingressos d'explotació 1.753.178 1.812.489 1.967.739
Volum de negoci 1.729.844 1.786.258 1.939.997
Vendes netes de productes 733.796 914.633 935.958
Vendes netes de mercaderies 69.220 68.540 53.985
Prestacions de serveis 926.827 803.085 950.054
Treballs realitzats per a l'actiu 1.682 1.711 3.248
Subvencions a l'explotació 1.370 667 1.078
Resta d'ingressos d'explotació 20.282 23.853 23.417
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.770 6.697 682
Variació existències productes acabats i en curs 5.197 -1.256 8.364
Despeses d'explotació 1.653.180 1.710.136 1.849.603
Consum de mercaderies 63.429 51.091 55.798
Consum de primeres matèries i altres proveïments 484.018 520.022 589.332
Treballs realitzats per altres empreses 283.332 268.522 238.777
Despeses de personal 534.724 545.874 617.923
Sous i salaris 416.308 422.948 477.610
Càrregues socials i altres despeses de personal 118.415 122.926 140.313
Despeses en serveis exteriors 238.161 257.101 289.350
Dotacions per a amortitzacions 30.193 31.475 40.029
Resta de despeses d'explotació 19.323 36.050 18.394
Inversió bruta en actius materials 54.230 52.874 54.194
Inversió bruta en actius intangibles 2.876 3.418 2.162
Resultat de l'exercici 90.776 75.507 95.535
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.568 1.614 1.653
Persones ocupades 5.736 5.309 5.636
Ingressos d'explotació 13.395.965 14.396.073 15.585.483
Volum de negoci 13.095.883 14.121.146 15.196.464
Vendes netes de productes 2.425.389 2.874.580 3.088.210
Vendes netes de mercaderies 8.763.284 9.324.163 10.110.739
Prestacions de serveis 1.907.209 1.922.403 1.997.515
Treballs realitzats per a l'actiu 52.763 53.734 55.198
Subvencions a l'explotació 76.063 76.968 77.873
Resta d'ingressos d'explotació 171.256 144.225 255.947
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 50.712 8.006 6.379
Variació existències productes acabats i en curs 911 15.747 11.337
Despeses d'explotació 12.357.935 13.568.401 15.003.433
Consum de mercaderies 5.052.003 5.999.228 6.709.677
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.192.065 1.539.390 1.588.052
Treballs realitzats per altres empreses 3.241.397 3.226.263 3.191.859
Despeses de personal 449.338 410.211 466.651
Sous i salaris 322.950 304.404 339.068
Càrregues socials i altres despeses de personal 126.388 105.807 127.583
Despeses en serveis exteriors 985.124 986.297 1.129.418
Dotacions per a amortitzacions 917.793 815.524 830.495
Resta de despeses d'explotació 520.216 591.489 1.087.281
Inversió bruta en actius materials 541.758 441.289 517.757
Inversió bruta en actius intangibles 69.436 56.448 64.589
Resultat de l'exercici 662.868 754.623 1.066.689
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'establiments 1.057 1.074 1.152
Persones ocupades 32.044 32.332 32.116
Ingressos d'explotació 4.265.369 4.317.517 4.232.345
Volum de negoci 4.030.329 4.045.846 3.975.878
Vendes netes de productes 1.627.859 1.880.046 1.795.816
Vendes netes de mercaderies 204.728 220.187 215.629
Prestacions de serveis 2.197.742 1.945.613 1.964.433
Treballs realitzats per a l'actiu 52.549 45.309 58.418
Subvencions a l'explotació 56.558 92.003 64.428
Resta d'ingressos d'explotació 125.933 134.358 133.621
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.150 9.033 1.651
Variació existències productes acabats i en curs 4.821 3.927 -4.255
Despeses d'explotació 3.918.730 3.961.984 3.946.193
Consum de mercaderies 86.212 103.712 74.125
Consum de primeres matèries i altres proveïments 927.896 905.918 908.349
Treballs realitzats per altres empreses 477.356 480.770 502.973
Despeses de personal 1.182.917 1.173.821 1.214.780
Sous i salaris 889.887 879.334 908.687
Càrregues socials i altres despeses de personal 293.030 294.488 306.093
Despeses en serveis exteriors 799.297 866.728 832.567
Dotacions per a amortitzacions 300.465 284.686 303.065
Resta de despeses d'explotació 144.588 146.350 110.335
Inversió bruta en actius materials 137.462 162.797 172.185
Inversió bruta en actius intangibles 93.768 83.033 69.657
Resultat de l'exercici 99.182 264.417 468.587
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula