Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 288,3 283,8 572,1
D'1 a 3 anys 307,1 277,6 584,7
3 anys i més 1.202,3 1.032,0 2.234,3
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles