Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps en l'ocupació actual / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 257,3 229,1 486,4
D'1 a 3 anys 144,8 154,5 299,3
3 anys i més 850,4 852,6 1.703,1
Total 1.252,5 1.236,2 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles