Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.717,1 1.342,8 3.059,9
Cònjuges 589,6 1.214,7 1.804,3
Fills 591,9 465,1 1.057,0
Resta de persones de la llar 167,6 229,3 396,9
Total 3.066,2 3.251,9 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.