Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets 39,0 40,9 79,9
Estudis primaris incomplets 227,2 184,6 411,7
Estudis primaris complets 653,9 593,2 1.247,1
Educació secundària 1a. etapa 635,1 796,7 1.431,8
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 302,5 419,0 721,5
Formació professional de grau mitjà 235,4 267,4 502,8
Educació superior de 1r. cicle 501,4 531,8 1.033,2
Educació superior de 2n. i 3r. cicle 351,1 314,1 665,2
Total 2.945,5 3.147,7 6.093,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.