Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
Agricultura 33,3 13,6 46,9
Indústria 342,1 194,3 536,4
Construcció 120,6 66,2 186,8
Serveis 1.257,0 971,6 2.228,7
Total 1.753,0 1.245,7 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles