Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Estat civil
Catalunya. 2013
   Casats  No casats     Total
Agricultura 34,5 18,0 52,4
Indústria 352,1 195,1 547,2
Construcció 122,5 61,5 184,0
Serveis 1.240,4 945,5 2.185,9
Total 1.749,5 1.220,1 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles