Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement
Catalunya. 2013
    Valor
Catalunya 2.054,5
Resta d'Espanya 416,2
Estranger 499,0
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles