Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 2013
    Valor
2 mesos i menys 216,8
De 3 a 5 mesos 146,2
De 6 a 11 mesos 156,9
D'1 a 2 anys 191,7
De 2 a 3 anys 164,8
De 3 a 6 anys 477,9
De 6 a 12 anys 677,6
12 anys i més 937,6
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles