Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nacionalitat
Catalunya. 2013
    Valor
Espanyola 2.585,1
Estrangera 384,4
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles