Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 2013
    Valor
2 mesos i menys 147,5
De 3 a 5 mesos 107,5
De 6 a 11 mesos 143,8
D'1 a 2 anys 209,5
De 2 a 3 anys 178,3
De 3 a 6 anys 496,7
De 6 a 12 anys 706,0
12 anys i més 980,3
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles